Utjecaj makroekonomskih kretanja na tržište kapitala

22.11.2012.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

 • Početak: 22.11.2012.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Šantić Zdeslav
 • Uvod u makroekonomiju te aktualne trendove u svjetskom gospodarstvu
 • Utjecaj gospodarske politike na tržišna kretanja
 • Značaj makroekonomskih kretanja na tržište kapitala, kroz primjere kriza i povijesnih podataka
 • Strategija investitora u različitim ekonomskim scenarijima

 

O seminaru
U godinama nakon globalne gospodarske i financijske krize primjećuje se i dalje povećana volatilnost na svjetskim financijskim i robnim tržištima. Navedeno je posljedica visokog stupnja neizvjesnosti glede budućih poteza kreatora gospodarske politike u najrazvijenijim zemljama svijeta. Stoga, seminar ima za primarni cilj pružiti uvid u osnove makroekonomije te aktualne trendove u svjetskom gospodarstvu. Također, razmotrit će se utjecaj promjena u gospodarskoj politici na tržišna kretanja. Nadalje, prikazom povijesnih podataka i primjera kriza pokazat će se značaj makroekonomskih trendova na tržište kapitala. Kroz diskusiju utvrdit će se strategija investitora u različitim ekonomskim scenarijima.
Poseban dio usmjeren je na zemlje i tržišta Jugoistočne Europe, kao jedne od regija koja se i najteže oporavlja od krize, ali i u svijetlu budućih značajnih promjena u sklopu približavanja EU i procesa konvergencije.

Kome je seminar namijenjen:
Seminar je primarno namijenjen financijskim analitičarima, institucionalnim ulagateljima, investicijskim savjestnicima a pogotovo onima koji su usmjereni na instrumente s fiksnim prinosom i tečajna tržišta.  Program je namjenjem i ostalim profesionalcima vezanim uz tržište kapitala, ulagateljima, studentima te svima koji žele produbiti praktična znanja o makroekonomiji za primjenu pri ulaganjima.

Program:

 • Uvod u makroekonomiju
  • Teoretski uvod
  • Glavni pravci
 • Gospodarska politika i glavni instrumenti
  • Fiskalna politika
  • Monetarna politika
  • Strukturna politika
  • Trenutne gospodarske politike u svijetu
 • Bruto domaći proizvod
  • Načini izračuna
  • Potencijalni rast BDP-a
  • Gospodarski rast i razvoj
 • Inflacija
  • Trenutni trendovi u svijetu
  • Utjecaj inflatornih pritisaka na gospodarsku politiku i tržište kapitala
 • Tržište rada
  • Najvažniji pokazatelji
  • Odnos zaposlenosti i inflatornih pritisaka
 • Fiskalni sektor
  • Vrste proračunskog deficita
  • Upravljanje javnim dugom
  • Porezni sustav
  • Utjecaj „dužničke krize“ u Eurozoni na tržište kapitala
 • Eksterni sektor
  • Saldo tekućeg računa platne bilance
  • Inozemni dug (održivost, struktura)
  • Strane investicije
 • Tečajna politika
  • Vrste tečajne politike
  • Čimbenici koji determiniraju vrijednost pojedine valute
  • Nominalni i realni tečaj
  • Utjecaj na konkurentnost gospodarstva
  • „Valutni rat“
 • Demografska kretanja
  • Najvažniji pokazatelji
  • Globalni trendovi
  • Utjecaj demografskih trendova na međunarodne tokove kapitala
 • Ciklusi u gospodarstvu i reakcije investitora
  • Glavni ciklusi
  • Kretanje makroekonomskih pokazatelja u različitim ciklusima gospodarstva
  • Ponašanje investitora
 • Povijest kriza u svjetskom gospodarstvu
  • Uzroci i povodi
  • Utjecaj na tržišta kapitala
 • Najvažniji pokazatelji makroekonomskih rizika
  • Pokazatelji održivosti fiskalne politike i makroekonomskih rizika
  • Značaj rejting agencija
 • Krivulja prinosa
  • Čimbenici koji definiraju krivulju prinosa (očekivanja investitora)
  • Utjecaj promjena u gospodarskoj politici na krivulju prinosa
 • Makroekonomski trendovi i tržište kapitala u jugoistočnoj Europi
  • Proces tranzicije
  • Trenutno makroekonomsko okruženje
  • Struktura financijskih sustava u regiji
  • Implikacije globalizacije i eurointegracija na gospodarstva i tržišta kapitala u regiji
 • Gospodarska analiza Hrvatske kao članice Europske Unije
  • Utjecaj na monetarnu politiku
  • Utjecaj na fiskalnu politiku
  • Strategija razvoja domaćeg gospodarstva iz perspektive članstva u EU
 • Izvori podataka