Upravljanje likvidnošću i potraživanjima

08.04.2014.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

 • Početak: 08.04.2014.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Nikšić Nikola
 • osnove menadžerskog računovodstva
 • kako jednostavno i učinkovito procjeniti i nadzirati komercijalni potencijal, bonitet, kreditni limit klijenta
 • kako prema utvrđenim procjenama segmentirati tržište
 • instrumenti osigruanja plaćanja
  Cilj tečaja Prateći informacije iz gospodarskog i društvenog okruženja, logično se nameću pitanja:  Kako u uvjetima snažne recesije i nelikvidnosti prodavati svoje usluge i proizvode i uredno naplaćivati izvršeno i isporučeno?  Kako osnažiti ili zadržati tržišnu poziciju odnosno prihode a istovremeno izbjeći ili minimizirati rizik rasta i manjka novca na žiro računu? Rješenje leži u kombinaciji: 1. Prikupljanja podataka, njihovom razumijevanju, pretvaranju u korisne informacije  te pravovremenom i adekvatnom korištenju istih, prvenstveno prevencijom 2. Kvalitetnog ugovaranja poslovnih odnosa primjenom definiranih cjenovnih politika i zaštitnih odredbi u skladu sa zakonima i poslovnom praksom 3. Poznavanja zakonskih okvira, instrumenata osiguranja naplate, postupaka i mogućnosti u reaktivnoj naplati potraživanja Cilj tečaja je informirati i na nekoliko praktičnih primjera pokazati kako planirait likvidnost, organizirati i provoditi prevenciju rizika te naplatu potraživanja primjenjujući navedenu kombinaciju.   Ciljna skupina Financijski stručnjaci koji se bave upravljanjem likvidnošću i potraživanjima, kao što su korporativni rizničari i drugi. Sadržaj tečaja odgovarajući je za trgovačka društva bez obzira na djelatnost.   Program
 • Uvodna analiza u poslovanju poduzetnika u RH u razdoblju krize s naglaskom na negativne efekte nelikvidnosti
 • Osnove menadžerskog računovodstva
  • struktura bilance, izvješća i pokazatelja koji se iz nje izvode
 • Kako što jednostavnije i učinkovitije procijeniti i nadzirati komercijalni potencijal, bonitet, kreditni limit i kreditnu maržu klijenta ili ciljanog potencijalnog klijenta
 • Kako prema utvrđenim ocjenama i pokazateljima te raspoloživim resursima segmentirati tržište, te upravljati njihovom distribucijom po marketinškim i prodajnim kanalima
 • Uvid u komercijalne  i javne baze podataka i njihove sadržaje i povezane usluge i rješenja, mogućnosti korištenja
 • Instrumenti osiguranja plaćanja
 • Reaktivni postupci pri upravljanju potraživanjima po isteku dospijeća
  • koraci i sudionici u procesu naplate potraživanja, psihologija naplate, optimizacija troškova procesa, vanjski servis,
  •  alternativni modeli naplate - prijeboji, prodaja portfolia, otkup