Upravljanje IT rizicima u financijskom sektoru

Tečaj
25.05.2012

Detalji

 • Početak: 25.05.2012

Seminar je dio programa:

 • Trendovi upotrebe IT i upravljanja IT rizicima na financijskom tržištu
 • IT u nebankovnim financijskim organizacijama
 • Upravljanje IT rizicima u bankama

Cilj tečaja

Polaznicima pružiti znanja kojima mogu unaprijediti upravljanje IT rizicima u financijskom sektoru. To se odnosi kako na IT rizike u bankama tako i u nebankovnim financijskim subjektima. Također će se prodiskutirati najnoviji trendovi upotrebe informatičkih tehnologija na financijskom tržištu, te važna pitanja strategije i organizacije informatičkog odjela u financijskim subjektima.

Ciljne skupine

Djelatnici informatičkih odjela u bankama i nebankovnim financijskim organizacijama i institucijama, interni i vanjski revizori, ostali zainteresirani za usavršavanje znanja o odnosu razvoja informatičkih tehnologija i financijskog tržišta.

Program

 • Trendovi upotrebe IT i upravljanja IT rizicima na financijskom tržištu

  • Aktualnosti u upotrebi IT-a na globalnom financijskom tržištu
  • Što očekivati u regiji – smjer upotrebe IT, regulativa
  • Upravljanje IT rizicima na tržištu kapitala – vrste rizika, načini upravljanja
 • IT u nebankovnim financijskim organizacijama – strateški i organizacijski

  • Trošak ili kompetitivna prednost
  • Važnost jasno definirane strategije
  • 'Outsorcing' – da ili ne
  • Primjer Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
  • Planiranje
  • Faze razvoja
  • ITIL
 • Upravljanje IT rizicima u bankama

  • Vrste rizika u financijskim institucijama
  • Važnost upravljanja IT rizicima
  • Procjena IT rizika
  • Iskustva i preporuke iz prakse

Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa "".