Upravljanje financijskim rizicima s fokusom na likvidnost

17.02.2017.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:15 - 15:45 (uz registraciju 09:00-09:15)

Detalji

 • Početak: 17.02.2017.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Nikšić Nikola
Problem nelikvidnosti  u Hrvatskoj je već dugo negativni „šlag na tortu“. Smatra se jednim od ključnih, njegovi korijeni su samo djelomično ekonomski a u značajnoj mjeri su sociološki i reflektiraju nizak nivo etike poslovanja. Trendovi pokazatelja likvidnosti ukazuju da je pred velikim brojem poslovnih subjekata izazov financijskog restrukturiranja kojim će poboljšati likvidnost i solventnost, te kvalitetu novčanog toka. Pronalaženje načina za poboljšanje likvidnosti u poslovanju trgovačkog društva nije jednostavno. Postoje razni modeli i alati koje je potrebno razumjeti te adekvatno primijeniti i povezati u dobar sustav za upravljanje likvidnošću, prevenciju i minimiziranje financijskih rizika. Odabir modela i alata ovisan je o djelatnostima, osobinama poslovnog subjekta, tržišnoj poziciji, povijesnim rezultatima, planovima za budućnost, i drugim kriterijima i okolnostima iz internog i eksternog okruženja.   Ciljevi tečaja:  Upoznati polaznike:
 • Kako se očitavaju podaci iz financijskih i menadžerskih izvješća te izvode preporuke i odluke o izbjegavanju i minimalizaciji rizika
 • Kako se dizajniraju i koriste interne ocjene rejtinga i komercijalnog potencijala postojećih i potencijalnih kupaca
 • Kako se upravlja portfeljem kupaca korištenjem kreditnog limita i kreditne marže
 • Kako se izrađuju i provode financijski planovi restrukturiranja, te donose odluke o investiranju i financiranju.
  Tečaj je namijenjen: Poduzetnicima, specijalistima za financije, računovodstvo i kontroling u raznovrsnim djelatnostima, menadžerima, zaposlenicima u financijskim subjektima koji analiziraju financijske izvještaje društava, stručnjacima za suradnju s kupcima - prodaja, marketing, te ostalim zainteresiranima za unapređenja znanja o upravljanju financijskim rizicima.   Metode rada: 
 • predavanje • vježbe •   individualni i timski rad •   dijalog •   razmjena znanja i iskustva
  Program: 
 • Analiza trendova globalne i lokalne ekonomije
 • Uvid u strukturu i sadržaj temeljnih financijskih izvješća
  • pojam i pokazatelji likvidnosti i solventnosti
 • Izračun novčanog jaza („cash gap-a“) i potrebe za obrtnim sredstvima
 • Ocjenjivanje rejtinga i komercijalnog potencijala kupaca
 • Utvrđivanje kreditnog limita i kreditne marže povezivanjem internih i eksternih informacija
 • Specifični modeli za ocjenjivanje financijskog potencijala i rizika
  • BEX, Altman, Beaver, …
 • Segmentiranje tržišta i planiranje prodaje
 • Klasifikacija instrumenata osiguranja plaćanja i njihova praktična primjena
 • Financijsko restrukturiranje
  •  reprogramiranje dugova,
  • promjene u strukturi kapitala,
  • brzo unovčavanje imovine i prodaja neproduktivne imovine,
  • novi izvori financiranja
 • Ocjenjivanje likvidnosti investicijskih projekata