Tečaj za brokere o korištenju OMX X-stream trgovinske stanice

19.11.2014
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
14:00 - 16:00

Detalji

  • Početak: 19.11.2014
  • Cijena: 1000 kn + PDV
  • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva

Seminar je dio programa:

U sklopu postupka uvođenja novih korisnika na X-stream trgovinski sustav Zagrebačka burza provodi redovnu edukaciju za osnovni tečaj korištenja OMX X-stream trgovinske stanice.

Osnovni tečaj preduvjet je otvaranja korisničkog računa na OMX X-stream trgovinskom sustavu te je ujedno preduvjet za pristupanje tečaju za specijaliste.

Za provedbu edukacije odgovoran je Odjel Nadzora Zagrebačke burze.


Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa "".