Tečaj za brokere o korištenju OMX X-stream trgovinske stanice

26.02.2013.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
14:00 - 16:00

Detalji

  • Početak: 26.02.2013.
  • Cijena: 1.000,00 kn + PDV
  • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva -

U sklopu postupka uvođenja novih korisnika na X-stream trgovinski sustav Zagrebačka burza provodi redovnu edukaciju za osnovni tečaj korištenja OMX X-stream trgovinske stanice.

Osnovni tečaj preduvjet je otvaranja korisničkog računa na OMX X-stream trgovinskom sustavu te je ujedno preduvjet za pristupanje tečaju za specijaliste.

Za provedbu edukacije odgovoran je Odjel Nadzora Zagrebačke burze.