Strateške financije

Tečaj
28.05.2014.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

 • Početak: 28.05.2014.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Delaš Josip
 • Financije i strategija poduzeća
 • Trošak kapitala
 • Određivanje ravnoteže između zaduženosti i kapitala
 • Politika isplate dividendi kao strateški alat
 • Vrednovanje rezultata poslovanja – stopa povrata na kapital

 

O tečaju

Investitori, mali ili veliki, prvenstveno su zainteresirani za investiranjeu poduzeća / projekte gdje je izgledna dobra zarada. Svi investitori žele razumjeti  u što investiraju svoj novac, odnosno žele razumjeti strategiju potencijalnih investicijskih prilika. Na tečaju ćete se upoznati s:

 • ulogom financija u ukupnoj strategiji,
 • značajem troška kapitala u donošenju strateških odluka i načinom njegova izraćuna
 • različitim strategijama financiranja poslovanaj poduzeća s aspekta strukture duga i kapitala
 • ulogom isplate dioničarima u strategiji financiranja poduzeća
 •  s vrednovanjem rezultata poslovanja

Nakon usvajanja znanja koje tečaj pruža, polaznici će moći brže i bolje ocjeniti jesu li potencijalne investitorske mete doista zanimljive za investiranje.

 

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je namjenjen investitorima, korporativnim rizničarima, zaposlenicima na financijskom tržištu, članovima višeg i srednjeg menadžemta čija su odgovornost financije, i drugim zainteresiranima za znanje koje omogućava optimalne odluke o alokaciji rsapoloživih sredstava na različite projekte / ulagačke mete.

 

Program

Financije i strategija poduzeća

 • značaj financija kod strateškog odlučivanja

 

Struktura izvora financiranja

 • određivanje odnosa kapitala i dugova

Politika isplate dividendi

 • isplata dividendi i njihov učinak na strategiju financiranja

 

Vredovanje rezultata poslovanja

 • koncept ekonomske dobiti
 • drugi koncepti vrednovanja
 • povratna stopa glavnice