Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

Tečaj
12.06.2012.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 12.06.2012.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Pojmovi, te međunarodna i domaća regulativa
 • Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Slučajevi iz međunarodne i domaće prakse
 • Preporuke obveznicima s tržišta kapitala

gđa Marijana Kljaić – Ministarstvo financija (Ured za sprječavanje pranja novca),<br />
gđa Tatjana Kovač Klemar – Ministarstvo poduzetništva i obrta

 

Cilj tečaja

Cilj tečaja je predstaviti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj radi razumijevanja međunarodnih i domaćih propisa i njihove praktične i djelotvorne primjene.  Obradit će se ključni zahtjevi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma prema sudionicima tržišta kapitala kao obveznicima primjene Zakona.

Predstavit će se uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Ureda za sprječavanje pranja novca u sustavu sprječavanja pranja  novca. Primjena i preporuke obradit će se kroz primjere međunarodne i domaće prakse.

 

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je namjenjen stručnjacima u subjektima tržišta kapitala i ostalim financijskim subjektima,  stručnjacima kao što su pravnici, osobe za usklađenost ili upravljanje rizicima, u čijem je opisu posla provedba mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te ostalim zainteresiranima za unapređenje znanja o sprječavanju pranja novca.

 

Program

Pojmovi i zakonska regulativa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

 • Pojmovi vezani uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
 • Međunarodna regulativa i standardi vezani za SPNFT
  • 40 preporuka FATF-a
  • 9 specijalnih preporuka FATF-a vezanih uz financiranje terorizma
  • Direktiva Europskog parlamenta o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma
 • Regulatorni okvir sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
  • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • obveznici i njihove obveze
  • dubinska analiza stranke, te provođenje mjera dubinske analize stranke
  • utvrđivanje identiteta stranke
  • stvarni vlasnik
  • poslovni odnos
  • ograničenja prilikom poslovanja sa strankama
  • aktivna uloga ovlaštene osobe u provedbi Zakona
  • edukacija
  • Pravilnici o sprječavanju pranja novca
  • Sektorske smjernice o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca
  • Interni akt Obveznika / Lista indikatora

Praksa i slučajevi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

 • Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma
 • Nadzor
 • Slučajevi iz svjetske prakse
 • Slučajevi iz Republike Hrvatske
 • Preporuke s obzirom na dosadašnju praksu i uočene nepravilnosti Obveznika u nadležnosti HANFA-e

Zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca

 • Zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca
  • Razvoj sustava sprječavanja pranja novca u RH
  • Institucionalni i pravni okvir sustava
  • Zadaće Ureda kao financijsko-obavještajne jedinice
 • Neizravni nadzor
  • Izvješćivanje Ureda (prijava sumnjivih transakcija)
  • Preporuke i uočene nepravilnosti tijekom obavljanja neizravnog nadzora