Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru II

Tečaj
23.09.2014.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
9:30 - 15:00 (uz registraciju 9:15-:9:30)

Detalji

 • Početak: 23.09.2014.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavači: Maričević Nikolina Lukovečki Dubravka
 • Pojmovi i novosti u međunarodnim standardima te pregled relevantnih domaćih propisa
 • Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Preporuke obveznicima s tržišta kapitala
 • Radionice
  Cilj tečaja Cilj tečaja je unapređivanje znanja i sposobnosti polaznika u uočavanju i prijavljivanju sumnjivih transakcija na način da će kroz praktičnu radionicu proći korake uočavanja i prepoznavanja sumnjivih transakcija u različitim sektorima obveznika. Polaznici će biti prikazan rad Ureda za sprječavanje pranja novca sa zaprimljenim obavijestima o sumnjivim transakcijama i osobama. Tečaj također predstavlja nove međunarodne standarde sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma radi razumjevanja i djelotvorne primjene međunarodnih i domaćih propisa.   Obradit će se ključni zakonski zahtjevi prema sudionicima tržišta kapitala kao obveznicima primjene Zakona. Cijeli je program usmjeren unapređenju učinkovitog upravljanja rizicima pranja novca i financiranja terorizma. Primjena i preporuke obradit će se kroz primjere međunarodne i domaće prakse.   Kome je tečaj namjenjen Tečaj je namjenjen osobama kojima je opis posla vezan uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, npr stručnjacima za usklađenost, upravljanje rizicima, pravnicima, zaposlenicima u financiijskim subjektima te drugim subjektima, kao i ostalima zainteresiranima za unapređenje znanja o sprječavanju pranja novca.   Program Novi međunarodni standardi i razvoj hrvatskog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
 • Nove preporuke FATF-a  i nacrt nove EU direktive o sprječavanju korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma
 • Izrada Nacionalne procjene rizika
 • Izvješće o četvrtom krugu evaluacije Republike Hrvatske od strane Odbora Vijeća Europe Moneyval
 • Interaktivna suradnja svih sudionika u hrvatskom sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima pravilne primjene i uočenih nedostataka u primjeni od pojedinih kategorija obveznika (primjena odredbe čl. 39. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma)
 • Obavijesti o sumnjivim transakcijama i osobama
  • Analiza obavijesti o sumnjivim transakcijama zaprimljenih od obveznika iz financijskog sektora
  • Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama s posebnim osvrtom na obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma
  • Preporuke obveznicima s tržišta kapitala u vezi obavješćivanja Ureda o smunjivim transakcijama i osobama
 • Tipologije pranja novca i financiranja terorizma iz međunarodne i domaće prakse s prikazom konkretnih slučajeva uključujući pranje novca putem interneta
 • Repozitorij mišljenja, preporuka i smjernica za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
 • Rasprava i zaključci
  Sustav upravljanja rizikom pranja novca i financiranja terorizma u financijskom  sektoru
 • Uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u sustavu SPNFT
 • Uspostava učinkovitog sustava upravljanja rizikom pranja novca i financiranja terorizma s naglaskom na ključne zakonske obveze i njegov položaj u financijskim nebankarskim institucijama
  • interne kontrole - upravljanje rizikom, interni akti, revizija
  • analiza rizika - indikatori
  • dubinska analiza - provjera identiteta stranke, PEP, izuzeci kod dubinske analize
  • praćenje stranke i poslovnog odnosa - potrebna dokumentacija, zakonske obveze
  • složene i neobične transakcije
 • Radionica - procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma i postupanje obveznika
 • Slučajevi korištenja financijskog sektora za pranje novca
 • Preporuke obveznicima s obzirom na nadzornu praksu