Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

Tečaj
20.03.2012.

Detalji

 • Početak: 20.03.2012.
 • Pojmovi, te međunarodna i domaća regulativa
 • Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Slučajevi iz međunarodne i domaće prakse
 • Preporuke obveznicima s tržišta kapitala

Cilj tečaja

Cilj tečaja je predstaviti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj radi razumijevanja međunarodnih i domaćih propisa i njihove praktične i djelotvorne primjene.  Obradit će se ključni zahtjevi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma prema sudionicima tržišta kapitala kao obveznicima primjene Zakona.
Predstavit će se uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Ureda za sprječavanje pranja novca u sustavu sprječavanja pranja  novca. Primjena i preporuke obradit će se kroz primjere međunarodne i domaće prakse.

Kome je tečaj namjenjen
Tečaj je namjenjen stručnjacima u subjektima tržišta kapitala i ostalim financijskim subjektima,  stručnjacima kao što su pravnici, osobe za usklađenost ili upravljanje rizicima, u čijem je opisu posla provedba mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te ostalim zainteresiranima za unapređenje znanja o sprječavanju pranja novca.  

Program

Pojmovi i zakonska regulativa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

 • Pojmovi vezani uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
 • Međunarodna regulativa i standardi vezani za SPNFT

             – 40 preporuka FATF-a
             –  9 specijalnih preporuka FATF-a vezanih uz financiranje terorizma
             – Direktiva Europskog parlamenta o sprječavanju korištenja financijskog sustava u           svrhu pranja novca i financiranja terorizma

 • Regulatorni okvir sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj

           – Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
           – obveznici i njihove obveze
           – dubinska analiza stranke, te provođenje mjera dubinske analize stranke
           – utvrđivanje identiteta stranke
           – stvarni vlasnik
           – poslovni odnos
           – ograničenja prilikom poslovanja sa strankama
           – aktivna uloga ovlaštene osobe u provedbi Zakona
           – edukacija
           – Pravilnici o sprječavanju pranja novca
           – Sektorske smjernice o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca
           – Interni akt Obveznika / Lista indikatora  

Praksa i slučajevi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

 • Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma
 • Nadzor
 • Slučajevi iz svjetske prakse
 • Slučajevi iz Republike Hrvatske
 • Preporuke s obzirom na dosadašnju praksu i uočene nepravilnosti Obveznika u nadležnosti HANFA-e

Zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca

 • Zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca

             –    Razvoj sustava sprječavanja pranja novca u RH
             –    Institucionalni i pravni okvir sustava
             –    Zadaće Ureda kao financijsko-obavještajne jedinice

 • Neizravni nadzor

            –    Izvješćivanje Ureda (prijava sumnjivih transakcija)
            –    Preporuke i uočene nepravilnosti tijekom obavljanja neizravnog nadzora