Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

Tečaj
15.02.2018.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 15.02.2018.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavači: Kir Marcela Lukovečki Dubravka
 
 • Najvažnije odredbe Zakona s osvrtom na donijete izmjene i dopune
 • Registar stvarnih vlasnika
 • Propisi nadzornih tijela o procjeni rizika
 • Praktična primjena Zakona

Cilj

Cilj je polaznike upoznati s novim zakonodavnim okvirom i zadnjim promjenama te dati primjere iz prakse kako bi se potaknula kvalitetna primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od strane obveznika. Naglasit će se najvažnije odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je na snazi od siječnja 2018. u hrvatskom zakonodavstvu te navesti nove odredbe koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojim se između ostaloga uvode nove obveze i nove kategorije obveznika. U 2019. uspostavljen je Registar stvarnih vlasnika. Što donose Izmjene i dopune Pravilnika o registru stvarnih vlasnika u 2020.? U tijeku je ažuriranje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. U procjenu rizika svog ukupnog poslovanja obveznici trebaju uključiti i saznanja iz Nadnacionalne procjene rizika koja je donijeta za jedinstveno europsko tržište. Smjernice za procjenu pojačanog ili pojednostavljenog rizika donijete od europskih nadzornih tijela pretočene su u naše propise, koji su na snazi od srpnja 2018. U obavljanju financijskih transakcija važno je razumjeti na što sve treba paziti kod identifikacije stranke i njenog stvarnog vlasnika. Prepoznaju li se indikatori za financiranje terorizma? Program edukacije usmjeren je na širi aspekt sagledavanja novina u propisima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima.
   

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.
   

Program

 • Naglasci iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na izmjene Zakona
  • sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  • definicije i obveznici
  • dubinska analiza stranke
  • Registar stvarnih vlasnika, izmjene i dopune Pravilnika
  • obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
 • Primjeri skrivanja stvarnog vlasništva
 • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
  • uočeni nedostaci i poduzete mjere
  • prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe
 • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije
  • metodologija i čimbenici rizika
  • pojednostavljena dubinska analiza stranke
  • pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
  • procjena rizika – praćenje i ažuriranje
 • Indikatori financiranja terorizma
  • Preporuke FATF-a, nacionalni propisi
  • Kategorije rizika financiranja terorizma
  • Indikatori i primjeri po kategorijama rizika
 • Ostali primjeri iz prakse