Skrbništvo vrijednosnih papira

Tečaj
15.03.2012

Detalji

  • Početak: 15.03.2012

Seminar je dio programa:

  • Poslovi skrbništva – zakonodavno, odabir skrbnika, rizici, trendovi
  • Usluge skrbništva
  • Primjer izračuna neto vrijednosti udjela u investicijskom fondu
  • Skrbnički poslovi i suradnja sa SKDD

O tečaju
Cilj tečaja je objasniti ulogu skrbnika, predstaviti poslove skrbništva i depozitne banke te kroz praktične primjere postići razumjevanje osnova predmetnih poslova.
S obzirom na složenost i opseg poslova skrbništva te značaj istih u trgovanju na tržištu kapitala, kako za domaće tako i za strane investitore,, tečaj obuhvaća ključna područja skrbništva. Tematika se obrađuje s praktičnog aspekta.  

Kome je tečaj namjenjen
Tečaj je primarno namijenjen djelatnicima financijske industrije, institucionalnim ulagateljima kao što su fondovi, ostalim sudionicima na tržištu kapitala koji se u svom poslovanju susreću s predmetnim poslovima kao i drugim zainteresiranima za unapređenje znanja u segmentu poslovanja s vrijednosnim papirima koji obuhvaća njihovu pohranu i administraciju.

Program

  • Općenito o poslovima skrbništva i depozitne banke

              – Povijest / razvoj skrbništva
              – Zakonodavni okvir
              – Odabir i monitoring skrbnika
              – Rizici
              – Trendovi u industriji

  • Usluge skrbništva

              – Osnovne usluge
              – Dodatne usluge

  • Praktičan primjer

             – Izračun neto vrijednosti udjela u investicijskom fondu

  • Skrbnički poslovi i suradnja sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom

             – Sklapanje ugovora o skrbništvu
             – Otvaranje skrbničkog računa u SKDD-u
             – Vrste skrbničkih računa
             – Skrbnički računi i korporativne akcije
             – Skrbnički računi i postupci prisilne naplate
             – Najčešća pitanja u vezi skrbništva za SKDD


Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa "".