Revizijski odbori

28.02.2018.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
08:30 - 15:30 (uz registraciju 8:10-8:30min)

Detalji

 • regulatorni okvir
 • odnos revizijskog odbora i funkcije interne revizije
 • uloga i značaj revizijskih odbora u korporativnom upravljanju
 • primjer iz prakse
  Cilj Istaknuti najvažnije novosti iz novog Zakona o reviziji. Obraditi ključna područja organiziranja i djelovanja revizijskih odbora obraditi - odnos revizijskog odbora i funkcije interne revizije, kao i ulogu i značaj revizijskih odbora u korporativnom upravljanju. Kako bi se olakšala primjena naučenog, prikazat će se primjer iz prakse uvrštenog društva.   Ciljna skupina Članovi revizijskih odbora trgovačkih društava, financijskih subjekata, i suradnici na poslovima revizijskih i ostalih odbora. Stručnjaci koji rade na sastavljanju financijskih izvještaja (unutar trgovačkog društva) i reviziji financijskih izvještaja (izvan društva) te članovi nadzornih odbora i uprava izdavatelja, ali jednako i stručnjaci na poslovima usklađenosti ili odnosa s investitorima kod izdavatelja, interni revizori, te ostali zainteresirani za razvijanje znanja o revizijskim odborima.   Program
 • Novi Zakon o reviziji - najvažnije novosti
  • revizorski ispit
  • odobrenje za rad - licenciranje
  • novo nadzorno tijelo i nadzor
  • trajanje revizijskog angažmana
  • kada postoji obveza ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva revizorska društva
  • nerevizorske usluge
 • Revizijski odbor - EU propisi i primjeri drugih država članica
  • EU zahtjevi u dijelu revizijskih odbora
  • primjeri drugih država članica
 • Revizijski odbor  - novosti od 1. siječnja 2018.
  • obveznici osnivanja revizijskog odbora
  • tko imenuje revizijski odbor
  • neovisnost članova
  • zadaće
 
 • Odnos revizijskog odbora i funkcije interne revizije
  • povelja - pravilnik o internoj reviziji
  • funkcionalna odgovornost interne revizije revizijskom odboru
  • izbor i razrješenje glavnog internog revizora
  • odobravanje procjene rizika i planova interne revizije, revizijskog budžeta i kadrova od strane revizijskog odbora
  • revizijski odbor kao korisnik izvješća funkcije interne revizije – izvješća o rezultatima angažmana, godišnjeg izvješća o radu funkcije interne revizije i ostalih izvješća
  • odobravanje programa osiguranja kvalitete i poboljšanja, internog i eksternog vrednovanja interne revizije od strane revizijskog odbora
  • izvještavanje revizijskog odbora o statusu preporuka funkcije interne revizije
 
 • Uloga i značaj revizijskih odbora u korporativnom upravljanju
  • Korporativno upravljanje
   • Kodeks korporativnog upravljanja Hanfe i Zagrebačke burze
   • Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
  • Revizijski odbori u kontekstu korporativnog upravljanja
   • Revizijski odbori prema Kodeksu korporativnog upravljanja
   • Revizijski odbori prema revizijskim propisima
  • Uloga i značaj revizijskih odbora u društvima na uređenom tržištu
   • utjecaj revizijskih odbora na transparentnost izvještavanja
   • revizijski odbori kao mehanizam očuvanja povjerenja ulagatelja
 
 • Primjer iz prakse: HT
  • Interni akti i uloga Revizijskog odbora
   • Interni akti koji reguliraju rad Revizijskog odbora i Interne revizije
   • Sastav i uloga Revizijskog odbora u praksi
  • Planiranje interne revizije i ostalih kontrolnih funkcija
  •  Izvještavanje Revizijskog odbora
   • Izvješće Interne revizije
   • Izvješće o rizicima
   • Izvješće o internim kontrolama
   • Izvješće o usklađenosti
   • Ostala izvješća