Računovodstvo obveznica

27.09.2016
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:15 - 16:00 (uz registraciju 09:00-09:15)

Detalji

 • Početak: 27.09.2016
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavači: Matovina Ivana Polić Marko
Osnovne karakteristike i računovodstveni aspekti obveznica
 • Osnovne karakteristike i vrste obveznica
 • Strategije ulaganja, elementi trgovanja obveznicama, uz izračun krivulje prinosa
 • Osnove vrednovanja i trgovanja obveznicama
 • Računovodstveni aspekti obveznica - početno priznavanje, naknadno mjerenje, prestanak priznavanja ulaganja
 • Klasifikacija i reklasifikacija portfelja
 • Test umanjenja
 • Porezni aspekt ulaganja u obveznice
 • Računovodstvene politike
 • Primjeri
 • Radionice
  O tečaju Tečaj je koncipiran u dva dijela – prvi kraći dio kojim se pokrivaju osnovne karakteristike obveznica, strategije i načini donošenja odluka o ulaganjima u pojedine vrste obveznica, način definiranja cijena i prinosa te izračun prinosa i rizika koji proizlaze iz pojedine vrste obveznica  -front office dio. U drugom dijelu razmatraju se računovodstveni i porezni aspekti ulaganja u obveznice - back office i računovodstveni dio. Cilj je tečaja pružiti opće razumijevanje načina na koji funkcioniraju obveznice, kako se donose odluke o ulaganjima, s naglaskom na razumijevanje računovodstvenih pravila vezanih za priznavanje i mjerenje obveznica. Program pruža teorijska i praktična znanja na nizu primjera iz prakse, kojima se također razmatra i problematika vrednovanja na aktivnim i neaktivnim tržištima. Primjeri uključuju izračune prinosa i određivanja cijene, te posljedično računovodstvena evidentiranja i način izrade odgovarajuće računovodstvene dokumentacije.   Metodologija Tečaj izvode stručni predavači – praktičari s višegodišnjim iskustvom u trgovanju obveznicama te računovodstvenim specifičnostima MSFI-a vezanih uz financijske instrumente.   Kome je tečaj namijenjen Tečaj je namijenjen voditeljima financija i računovodstva, stručnjacima za financije i računovodstvo, specijalistima zaduženim za izračun neto vrijednosti imovine fondova, internim revizorima, revizorima, djelatnicima odjela kontrolinga zaduženima za objavljivanje informacija, upraviteljima portfelja, ulagateljima,  i menadžerima.   Program I dio – Osnovne karakteristike obveznica  - front office dio
 • Uvodni dio – predstavljanje programa
 • Osnovne karakteristike i vrste obveznica
  • karakteristike obveznica
  • vrste obveznica
  • opcije uz obveznice
 • Strategije ulaganja, elementi trgovanja obveznicama, uz izračun krivulje prinosa
  • rizici vezani uz obveznice i promjenu kamatnih stopa
  • krivulja prinosa obveznica
  • vrste prinosa
  • duracija
 • Osnove vrednovanja i trgovanja obveznicama
  • uvod u vrednovanje
  • uvod u trgovanje
  II dio – Računovodstveni aspekti - back office i računovodstveni dio
 • Početno priznavanje
  • Pravila priznavanja po pojedinim portfeljima
  • Primjeri knjiženja po pojedinim portfeljima
 • Naknadno mjerenje
  • Pravila mjerenja po pojedinim portfeljima
  • Primjeri knjiženja po pojedinim portfeljima
 • Reklasifikacija
  • Izračun efekata i primjeri knjiženja po pojedinim portfeljima
 • Test umanjenja
  • Izračun efekata i primjeri knjiženja po pojedinim portfeljima
 • Prestanak priznavanja
 • Vrednovanje u uvjetima aktivnog i neaktivnog tržišta
 • Porezni aspekti