Računovodstvo izvedenica

15.06.2023.
online
09:30 - 15:30 (uz registraciju 09:10-09:30)

Detalji

 • Početak: 15.06.2023.
 • Cijena: 131,40 EUR + PDV / 990 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Marinković Mirjana

Kontakt:

Cilj 

Iako se uvođenjem eura u velikoj mjeri otvorena neto valutna pozicije bilance svela na izloženost prema „trećim zemljama“, svi ostali rizici i mogućnosti zaštite ostali su gotovo isti. Stoga smo u vrijeme osjetljivosti na rizike i sve veće brige oko bilančnih pozicija pripremili temu o računovodstvu izvedenica.

U teorijskom dijelu polaznici će se upoznati s osnovnim razlikama upotrebe derivativnih instrumenata u špekulativne svrhe u odnosu na upotrebu u svojstvu računovodstva zaštite. Uz niz prikaza praktičnih primjera računovodstva zaštite novčanog toka te zaštite fer vrijednosti obradit će se i potrebna objavljivanja vezano za primjenu računovodstva izvedenica i hedge računovodstva u skladu s MSFI 9.

Mnogi su svjesni da su promjene koje je unio MSFI 9 osmišljene da omoguće računovodstvu da bolje odražava strategiju upravljanja rizicima, te da su nove objave namijenjene povećanju transparentnosti. Takve objave mogu naravno usmjeriti više pažnje i propitivanja strategije temeljnog upravljanja rizicima, a koje će pratiti članovi nadzornog odbora, a time i sudionici na tržištu kapitala. Uprava mora biti svjesna utjecaja koje će objave o upravljanju rizicima imati na tržište i odlučiti kako najbolje upravljati porukom.

 

Ciljevi seminara

 • kako pripremiti računovodstvene politike vezane za upravljanje rizicima (osnove zakonske regulative i primjene)
 • kako evidentirati izvedenice u računovodstvenoj evidenciji
 • kako pripremiti dokumentaciju za potrebe provedbe strategije računovodstva zaštite (hedging)
 • kako i koje informacije pripremiti za objavu u značajnim računovodstvenim politikama te u bilješkama uz financijske izvještaje

 

Kome je seminar namijenjen

Specijalistima za financije, kontroling, računovodstvo, menadžerima, stručnjacima za upravljanje rizicima, te ostalim zainteresiranima za unaprjeđenje znanja o upravljanju izloženosti bilance rizicima.

 

Program

Osnovne definicije i svrha izvedenica (derivativa)

 • Zakon o računovodstvu i primjena standarda financijskog izvještavanja
 • Računovodstvene politike

Računovodstvo izvedenica

 • Definicija izvedenica
 • Početno priznavanje
 • Naknadno mjerenje
 • Prestanak priznavanja

Računovodstvo zaštite (hedging)

 • Uvjeti primjene računovodstva zaštite (hedging)
 • Zaštićene stavke i instrumenti zaštite
 • Dokumentacija odnosa zaštite
 • Test periodične i kumulativne efikasnosti

Objavljivanje informacija o izvedenicama i računovodstvu zaštite 

 • Usporedba MRS 39 vs MSFI 9 u pogledu računovodstva zaštite

Ovlašteni revizori pohađanjem ovog seminara ostvaruju bodove.