Procjena vrijednosti poduzeća i određivanje cijena dionica

Tečaj
28.02.2012.

Detalji

 • Početak: 28.02.2012.
 • Vrste procjene
 • Uloga individualne interpretacije procjenitelja
 • Tržišna, knjgovodstvena vrijednost društva
 • Vremenska vrijednost novca
 • Metode: DCF, metoda usporedivih društava, metoda usporedivih transakcija, dividendni model
 • Primjeri iz prakse

Cilj tečaja

Postoji više različitih pristupa analizi i vrednovanju društava te je potrebno znati kada je i koja metoda najprihvatljivija. Najčešće korištene metode (DCF, metode usporedivih društava i transakcija, dividendni model) bit će detaljno prikazane uz praktične primjere. Seminar će pokazati kako procjena vrijednosti društva nije apsolutna kategorija, nego je u velikoj mjeri uvjetovana individualnom interpretacijom kvantitativnih i kvalitativnih veličina.

Ciljne skupine

Tečaj je namjenjen osoblju financijskih subjekata na tržištu kapitala koje se bavi utvrđivanjem vrijednosti društva i dionica, financijskim stručnjacima uvrštenih društava, ulagateljima, te svima zainteresiranima za unapređenje znanja o procjeni vrijednosti društva i dionica.

Program:

Procjena vrijednosti društva – Osnove i vrste procjena
Svrha procjene, stajališta procjenitelja, individualna interpretacija
Knjigovodstvena vrijednost društva
Tržišna vrijednost

Vremenska vrijednost novca

 • Terminologija i logika diskontiranja novčanih tijekova
 • NPV
 • IRR

Metoda dividendi

DCF metoda

 • Analiza povijesnih rezultata iz financijskih izvješća
 • Modifikacija financijskih izvješća
 • Projekcije
 • Generatori vrijednosti (value driveri)
 • Terminalna vrijednost

Metoda usporedivih društava
Metoda usporedivih transakcija
WACC
Vječna renta
Likvidacijska vrijednost