Procjena vrijednosti poduzeća i određivanje cijene dionica

Tečaj
23.04.2013. - 24.04.2013.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

  • Početak: 23.04.2013.
  • Kraj: 24.04.2013.
  • Cijena: 1900 kn + PDV
  • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
  • Predavač: Weber Irena

- osnovno o vrednovanju
- vrste potrebnih analiza pred vrednovanje
- najčešće metode procjene
- vježba vrednovanja relativnim i ostalim metodama

Cilj
Uz više različitih metoda vrednovanja kompanije, potrebno je znati kada je i koja metoda najprihvatljivija.

Ciljna skupina
Seminar je namjenjen osoblju financijskih subjekata na tržištu kapitala koje se bavi utvrđivanjem vrijednosti društva i dionica, korporativnim rizničarima i drugim financijskim stručnjacima uvrštenih društava, ulagateljima, te svima zainteresiranima za unapređenje znanja o procjeni vrijednosti društva i dionica.

Program

• Uvod u vrednovanje trgovačkih društava

• Razumijevanje financijskih izvješća

• Što utječe na vrijednost trgovačkog društva?

• Analiza prethodnog poslovanja

• Analiza poslovnog okruženja

• Pregled najčešćih metoda procjene vrijednosti

• Relativne metode procjene vrijednosti trgovačkog društva:
- P/E, P/B;
- EV/EBITDA

• Workshop:
- Vrednovanje trgovačkog društva relativnim i ostalim metodama