Pripreme za uvođenje eura

03.05.2022.
online
10:00 - 13:30 (uz registraciju 09:45-10:00)

Detalji

 • Početak: 03.05.2022.
 • Cijena: 500 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavači: Lokmer Krešimir Ravlić Ivanović Ivana

Kontakt:

Cilj

S ciljem podrške trgovačkih društava u pripremi za uvođenje eura, seminar  obuhvaća dvije ključne perspektive: novi zakonski okvir i primjer pripreme trgovačkog društva. 

 

Ciljna skupina

Zaposlenici trgovačkih društava koji sudjeluju u različitim segmentima pripreme za uvođenje eura - kao pravna podrška, te organizacijski, financijski, ili kao tehnička podrška, kao i zaposlenici koji prate pripremu jer će se odraziti na njihov dio rada, te drugi zainteresirani za znanja o pripremi za uvođenje eura.

 

Program: 

Regulatorni okvir 

 • Novi Zakon o uvođenju eura
  • ključne obaveze
  • osjetljiva područja
  • ostala otvorena pitanja
 • Osvrt na Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom
 • Poučni primjeri iz zemalja koje su prošle zamjenu nacionalne valute eurom  

 

Primjer iz prakse trgovačkog društva

 • Kako se pristupilo pripremi
  • organizacija i osnovna podjela pripreme
 • Praćenje pripreme
 • Osvrt na pripremu financija, računovodstva, riznice - opskrba eurom i dr.
 • Ostali segmenti pripreme - IT, maloprodaja, i dr.
 • osjetljiva pitanja tranzicije
 • pouke iz primjera inozemnih trgovačkih društava koja su prošla prilagodbu