Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Tečaj
02.12.2019
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:15 - 15:50 (uz registraciju 08:50-09:15)

Detalji

 • ZTK - pitanja i dileme kod objavljivanja od strane uvrštenih društava
 • Zakon o preuzimanju dioničkih društava
 • Praksa iz perspektive uvrštenog društva
 • Odvjetnička iskustva primjene Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.
  Cilj tečaja Cilj tečaja je obraditi Zakon o tržištu kapitala i Zakon o preuzimanju d.d. s praktičnog aspekta i time olakšati daljnju primjenu zakona uvrštenim društvima. Tečaj omogućava polaznicima odgovore za niz praktičnih pitanja u vezi objavljivanja cjenovno osjetljivih informacija, zlouporabu tržišta, postupka preuzimanja, te druga pitanja u poslovima odnosa s investitorima i suradničkim odjelima kod izdavatelja.   Ciljne skupine Stručnjaci za odnose s investitorima, pravnici iz uvrštenih društava, ostali stručnjaci iz uvrštenih društava čiji poslovi uključuju pripremu izvještaja za institucije tržišta kapitala kao i suradnju s njima, pravni stručnjaci iz financijskih i drugih društava i institucija koje primjenjuju navedene zakone, te ostali zainteresirani za unapređenje znanja o regulativi domaćeg tržišta kapitala.   Program:   Zakon o tržištu kapitala Transparentnost i kultura korporativnog upravljanja uvrštenih društava
 • Regulatorni okvir: ZTK i podzakonski propisi
 • Praktična primjena:
  • od trenutka nastanka informacije do njezine javne objave
  • kako sastaviti informaciju za objavu - s osvrtom na povlaštenu informaciju
  • odgovornost izdavatelja prema dioničarima i ostaloj investicijskoj javnosti
  • najčešće proceduralne pogreške kod sastavljanja i javne objave informacija
 • Očekivanja
 • Aktivnija uloga izdavatelja na uređenom tržištu
 • Aktivnija uloga dioničara u odnosu na izdavatelja
 • Kako postići i održati željenu razinu korporativnog upravljanja unutar društva
  Zakon o preuzimanju dioničkih društava
 • Zakon o preuzimanju dioničkih društava
  • osnove i preduvjeti obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
  • postupak objave ponude za preuzimanje
  • dužnosti ciljnog društva
  • sankcije za nepostupanje po odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava
  • praksa
  Zakon o tržištu kapitala
 • Financijski instrumenti
  Praksa iz perspektive uvrštenog društva - Sprječavanje zlouporaba: praksa HT-a
 • Postupanje s povlaštenim informacijama
  • HT politika objavljivanja informacija
 • Objava povlaštenih informacija
  • Odbor za objavu
  • Kriteriji za odlučivanje
  • Evidencija odluka o neobjavljivanju
 • Odgoda
  • Siromašna praksa
  • Kako sačuvati povjerljivost
 • Popis upućenih osoba
  • Svrha, vrste,
  • Tko mora biti na popisu
  • Sadržaj – podaci koje treba uključiti
 • Transakcije rukovoditelja
  • Obaveze izdavatelja
  • Upoznavanje rukovoditelja ( pismo insiderima, web stranica za insidere, on line edukacije)
  • Obrasci
  • Obavijest o ‘trading ban’ periodu
  • Izuzeća od zabrane trgovanja
 • Transakcije o kojima se obavještava
  • Kupnja, prodaja, zalog,
  • Stjecanje vlastitih dionica,
  • Obrasci
  Odvjetnička iskustva u primjeni zakona
 • Odvjetnička isksutva u primjeni Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzmanju dioničkih društava
  • Zakon o tržištu kapitala
  • Zakon o preuzimanju dioničkih društava
  • položaj izdavatelja
  • nejasnoće i nedoumice te sugestije mogućih izmjena

NOVO – ovlašteni revizori ostvaruju 5 bodova sudjelovanjem na ovoj edukaciji

Seminar se može pohađati kao jedan od pet modula u programu ‘Osnove odnosa s investitorima’ nakon kojeg se dobija certifikat, a može se pohađati i samostalno