Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju

30.05.2011.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 30.05.2011.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Osnove o konsolidiranim financijskim izvještajima
 • Koja je razlika između konsolidiranih i odvojenih financijskih izvjestaja?
 • Kako sastaviti konsolidirane financijske izvještaje?
 • Kako uspoređivati konsolidirane financijske izvještaje i pokazatelje više društava i primjenjivati uočeno na odluke o ulaganju?
 • Kako analizirati konsolidirane financijske izvještaje?
 • Kako uspoređivati konsolidirane i odvojene financijske izvjštaje?
 • Primjeri iz prakse
  O tečaju Konsolidacija je jedan od najzahtjevnijih računovodstvenih postupaka. Uz konsolidaciju vezana su i ulaganja u ovisna društva. Cilj tečaja je obraditi konsolidirane financijske izvještaje, postupak njihovog sastavljanja i pokazatelje, uz iščitavanje i tumačenje istih sa aspekta odluke o ulaganju u pojedino društvo. Uz teoretsku podlogu razumjevanja konsolidiranih izvještaja, konsolidacijskih postupaka i pokazatelja, naglasak će biti na praktičnim primjerima. Polaznici će znanjima moći unaprijediti svoje vještine tumačenja i korištenja podataka iz konsolidiranih financijskih izvještaja, u svrhu donošenja optimalne odluke o ulaganju.   Metodologija Tečaj izvode stručni predavači s višegodišnjim iskustvom u predavanju, objavi članaka i radu s konsolidiranim financijskim izvještajima i drugim računovodstvenim temama, što osigurava primjere iz prakse prema potrebama polaznika.   Kome je tečaj namjenjen Tečaj je namijenjen analitičarima i ostalim predstavnicima institucionalnih ulagatelja, managerima, stručnjacima u uvrštenim društvima koji sudjeluju u izradi konsolidiranih financijskih izvjestaja, kao i onima koji analiziraju ili komuniciraju financijske izvještaje prema ulagateljima, individualnim ulagateljima, te svima zainteresiranima za unapređenje upravljanja profesionalnim ili osobnim ulaganjima uz analizu financijskih izvještaja.   Program
 • Zakonodavni okvir sastavljanja konsolidiranih financijskih izvjestaja
  • Zakon o računovodstvu
  • Zakon o trgovačkim društvima
  • Računovodstveni standardi
   • MSFI
   • HSFI
 • Konsolidacijski postupci
  • Utvrđivanje matice
  • Utvrđivanje troška stjecanja i goodwilla
  • Eliminacije u bilanci
  • Eliminacije u RDG
  • Utvrđivanje nekontrolirajućeg (manjinskog) interesa
 • Financijski pokazatelji i važnost u pojedinim djelatnostima
  • Osnovni pokazatelji i njihovo tumačenje – pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilosti, investiranja
  • Važnost pokazatelja u raznim djelatnostima
  • Koji su podaci najvažniji ulagatelju, kako ih koristiti
 • Primjeri za diskusiju
  • Primjeri konsolidacije na datum stjecanja (utvrđivanje goodwilla)
  • Primjeri tipičnih eliminacija prilikom konsolidacije financijskih izvještaja (bilanca i RDG)
  • Zadatak za polaznike: izrada konsolidiranih financijskih izvještaja grupe
  • Tumačenje i primjena u ulaganju na osnovu pokazatelja