Primjena Uredbe o zlouporabi tržišta

18.04.2024.
online
09:20 - 14:40 (uz registraciju 09:00-09:20)

Detalji

Kontakt:

Prijava na seminar:

 • Uredba - svrha i područje primjene
 • Postupanje s povlaštenim informacijama
 • Popis upućenih osoba
 • Transakcije rukovoditelja

 

Cilj seminara

Cilj seminara je obraditi Uredbu o zlouporabi tržišta s praktičnog aspekta i time olakšati daljnju primjenu izdavateljima. Namjera seminara je također pružiti odgovore za niz pitanja koja u praksi stvaraju najviše poteškoća uvrštenim društvima, a odnose se na postupanja s povlaštenim informacijama, popis upućenih osoba i transakcije rukovoditelja i dr.

 

Ciljne skupine

Seminar je prvenstveno namijenjen izdavateljima, odnosno osobama unutar izdavatelja koji su zaduženi za primjenu Uredbe o zlouporabi tržišta kao što su stručnjaci za odnose s investitorima, pravnici iz uvrštenih društava, ostali stručnjaci iz uvrštenih društava čiji poslovi uključuju postupanje s povlaštenim informacijama. Također i ostalima zainteresiranima za unapređenje znanja o regulativi domaćeg tržišta kapitala.

 

Program:

 

 • Uredba o zlouporabi tržišta u RH
  • Uredba o zlouporabi tržišta
  • svrha i područje primjene
 • Osvrt na primjenu Uredbe u uvrštenom društvu, primjer Atlantic Grupe

 

Primjena Uredbe, uz praksu HT

 • Postupanje s povlaštenim informacijama
  • povlaštena informacija
  • objava povlaštene informacije
  • odgoda objave povlaštene informacije
 • Popis upućenih osoba
  • sastavljanje i ažuriranje popisa upućenih osoba
  • tko sve mora biti na popisu upućenih osoba
  • sadržaj popisa upućenih osoba i njegovo prosljeđivanje nadležnom tijelu
 • Transakcije rukovoditelja
  • obaveze izdavatelja prema osobama koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti
  • obaveze izdavatelja vezane uz transakcije osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti
  • transakcije o kojima se mora obavještavati

 

Sprečavanje zlouporaba, uz praksu HT

 • Postupanje s povlaštenim informacijama
  • HT politika objavljivanja informacija
 • Objava povlaštenih informacija
  • Odbor za objavu
  • Kriteriji za odlučivanje
  • Evidencija odluka o neobjavljivanju
 • Odgoda
  • Siromašna praksa
  • Kako sačuvati povjerljivost
 • Popis upućenih osoba
  • Svrha, vrste,
  • Tko mora biti na popisu
  • Sadržaj – podaci koje treba uključiti
 • Transakcije rukovoditelja
  • Obaveze izdavatelja
  • Upoznavanje rukovoditelja - pismo insiderima, web stranica za insidere, on-line edukacije
  • Obrasci
  • Obavijest o 'trading ban' periodu
  • Izuzeća od zabrane trgovanja
 • Transakcije o kojima se obavještava
  • Kupnja, prodaja, zalog
  • Stjecanje vlastitih dionica
  • Obrasci
 • Ostali aspekti upravljanja povlaštenim informacijama

 

 

Prijava na seminar