Primjena novog Zakona o javnoj nabavi


Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa "".