Prikupljanje kapitala putem burze

Tečaj
19.11.2015.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Aranžiranje izdanja vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira
 • Postupak sa SKDD kod prikupljanja kapitala izdavanjem vrijednosnih papira
 • Postupak prvog i naknadnih uvrštenja na Burzu, uz aktualna pitanja iz prakse
 • Brojni primjeri iz prakse
  O tečaju: Na koje sve načine društvo može prikupljati kapital putem burze? Koje su prednosti i obaveze financiranja izdavanjem vlasničkog ili dužničkog vrijednosnog papira? Što aranžeri izdanja ističu kao kritična područja za uspješnost izdanja? Koja su česta pitanja izdavatelja Središnjem depozitarnom klirinškom društvu pri pripremi financiranja društva izdavanjem vrijednosnih papira? Koji su osjetljivi koraci u suradnji s Burzom? Tečaj pruža odgovore na ova i niz srodnih pitanja u vezi financiranja razvoja poslovanja putem izdanja vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira.   Kome je tečaj namijenjen: Tečaj je namijenjen stručnjacima za financije, za pravo i drugim stručnjacima u društvima koja su zainteresirana za financiranje razvoja poslovanja izdavanjem vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira. Namjenjen je društvima koja su već uvrštena na burzu kao i društvima koja to planiraju. Također je namjenjen stručnjacima iz financijskih društava te ostalim zainteresiranima za unapređenje znanja o pripremi i provedbi izdavanja vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira.   Program:
 • Aranžiranje izdanja vlasničkih  vrijednosnih papira
  • Proces izdanja
  • Uloga investicijskih bankara i drugih sudionika u procesu
  • Formalni i ostali uvjeti za izlazak na burzu
  • Priprema klijenta za izdanje vrijednosnih papira
  • Ispitivanje interesa investitora
  • Pregled tržišta dionica u Hrvatskoj
  • Dokumentacija i regulativa, institucije: Hanfa, Burza, SKDD
  • Određivanje cijene i alokacija vrijednosnih papira
  • Istraživanja i praćenje vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu
   
 •  Izdavanje dužničkih vrijednosnih papira
  • Općenito o dužničkim vrijednosnim papirima - komercijalni zapisi, obveznice
  • Postupak izdavanja komercijalnih zapisa i obveznica
  • Pregled tržišta komercijalnih zapisa i obveznica u Hrvatskoj
  • Primjeri iz prakse
 
 • Postupak sa Središnjim klirinškim društvom d.d. pri izdavanju vrijednosnih papira i pri provedbi javne ponude - aspekt odvjetničkog društva
  • Izdavanje dužničkih vrijednosnih papira – uključenje novog izdanja/sukcesivno, dokumentacija, postupak
  • Izdavanje vlasničkih vrijednosnih papira – dokumentacija, postupak, uloga SKDD-a u povećanju temeljnog kapitala
  • Provođenje javne ponude vrijednosnih papira putem SKDD – vrste, postupak provedbe