Pravni okvir hrvatskog tržišta kapitala

Tečaj
13.12.2013.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Nije određeno

Detalji

  • Početak: 13.12.2013.

U suradnji s Pravosudnom akademijom, četvrtu godinu za redom burzovna Akademija organizira jednodnevnu edukaciju. Edukacija je namjenjana polaznicima Pravosudne akademije, odnosno sucima i drugim pravosudnim djelatnicima, kojih je prošle godine sudjelovalo dvadeset pet.

Sadržaj obrađuje razne aspekte tržišta kapitala kao što su informacije koje mogu biti korisne u sudskim slučajevima, a dostupne su putem Hanfe, SKDD-a i Burze. Također se obrađuje i ništetnost i pobojnost odluka glavnih skupština dioničkih društava.