Poslovi usklađenosti u nebankovnim financijskim subjektima

27.11.2018.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:10 - 16:00 (uz registraciju 08:50-09:10)

Detalji

Cilj

Složenost raznovrsnih regulatornih obveza, izvještavanje internih i vanjskih korisnika, stavlja pred funkciju usklađenosti uvijek nova visoka očekivanja. Program prikazuje aktualnosti u regulatornim i internim zahtjevima. Obrađuje se s praktičnog aspekta, i dijeli karakteristike dobre prakse.

 

Ciljna skupina

Zaposleni na poslovima usklađenosti, te ostali stručnjaci koji surađuju s poslovima usklađenosti, poput internih revizora, stručnjaka za rizike, pravne službe, ureda Uprave i drugih, kao i polaznici drugih područja zainteresirani za jačanje znanja o poslovima usklađenosti.

 

Program

POSLOVI USKLAĐENOSTI U INVESTICIJSKOM DRUŠTVU

 • Pregled zahtjeva za funkciju usklađenosti
  • organizacijski zahtjevi - pregled osnovnih područja koje funkcija pokriva
  • regulatorni zahtjevi
  • 'best practice'
 • Osnovna regulativa
  • Zakon o tržištu kapitala
  • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - osnovna primjena na investicijska društva
  • Ostala primjenjiva regulativa - CRR, MAR, EMIR...
 • Primjeri iz prakse
  • vođenje evidencija i registara
  • procjena rizika usklađenosti
  • izvještavanje
  • širenje 'compliance kulture'
  • suradnja s drugim kontrolnim funkcijama
  • 'svakodnevni izazovi'

 

POSLOVI USKLAĐENOSTI U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

 • Pregled zahtjeva za funkciju usklađenosti
  • organizacijski zahtjevi - pregled osnovnih područja koje funkcija pokriva
  • regulatorni zahtjevi
  • 'best practice'
 • Osnovna regulativa
  • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
  • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - osnovna primjena na društva/fondove
  • Ostala primjenjiva regulativa - EMIR, ZTK...
 • Primjeri iz prakse
  • vođenje evidencija i registara
  • procjena rizika usklađenosti
  • izvještavanje
  • širenje 'compliance kulture'
  • suradnja s drugim kontrolnim funkcijama
  • 'svakodnevni izazovi'

 

PRAĆENJE USKLAĐENOSTI U MIROVINSKIM DRUŠTVIMA

 • Uvodno o funkciji praćenja usklađenosti u mirovinskim društvima
  • Regulatorni organizacijski zahtjevi
   • Uloga, dužnosti i odgovornosti
   • Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima vs društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 • Pračenje usklađenosti tržišta kapitala
  • Uredba o zlouporabi tržišta - MAR
  • Uredba o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju – EMIR: European Market Infrastructure Regulation
  • Aktualne teme - MiFIR MiFID II, CSDR, SFTR
 • Drugi poslovi praćenja usklađenosti u financijskom sektoru
  • Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, međunarodne mjere ograničavanja
  • FATCA / Sprječavanje mita i korupcije / Upravljanje prijevarama
  • Etički standardi, reputacijski rizik / Edukacije / Izvještavanje
 • Regulatorni organizacijski zahtjevi za mirovinska društva
  • Pozicija i odgovornost funkcije praćenja usklađenosti
  • Rizik usklađenosti / Investicijski proces / Sukob interesa
  • Korporativno upravljanje i objave mirovinskih društava
  • Procjena primjerenosti / Nagrađivanje / Osobne transakcije
  • Promidžbeni materijali / Pritužbe članova / Sprječavanje zlouporabe tržišta / Drugi poslovi i zaduženja
 • Usporedni prikaz
  • Mirovinska društva vs društva za upravljanje investicijskim fondovima
  • Mirovinska društva vs investicijska društva / banke
 • Sažetak i zaključna razmatranja