Poslovi skrbništva i depozitara

27.04.2017.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 27.04.2017.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Mandić Katica
 • Poslovi skrbništva – regulatorni okvir, poslovi, odabir trećih strana, rizici, trendovi
 • Poslovi depozitara – regulatorni okvir, poslovi, odabir trećih strana (delegiranje), rizici, trendovi

 

 

O seminaru

Cilj je objasniti ulogu skrbnika i depozitara, predstaviti poslove skrbništva i depozitara te kroz primjere postići razumijevanje osnova predmetnih poslova.

S obzirom na složenost i opseg poslova skrbništva i depozitara te značaj istih na tržištu kapitala, kako za domaće tako i za inozemne investitore, seminar obuhvaća ključna područja skrbništva i depozitara. Tematika se obrađuje s praktičnog aspekta.

 

 

 Kome je seminar namjenjen

Seminar je primarno namijenjen djelatnicima financijske industrije, institucionalnim investitorima kao što su fondovi, ostalim sudionicima na tržištu kapitala koji se u svom poslovanju susreću s predmetnim poslovima kao i drugim zainteresiranima za unapređenje znanja u segmentu poslovanja s vrijednosnim papirima koji obuhvaća njihovu pohranu i administraciju.

 

  

Program

 • Poslovi skrbništva
  • Regulatorni okvir
  • Opis poslova
  • Odabir trećih strana
  • Rizici
  • Trendovi

 

 • Poslovi depozitara
  • Regulatorni okvir
  • Opis poslova
  • Odabir trećih strana - delegiranje
  • Rizici
  • Trendovi