Posjeta studenata sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta

Posjeta
06.11.2015.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 11:00

Detalji

  • Početak: 06.11.2015.

Studenti sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta posjetit će Burzu s ciljem upoznavanja s burzovnim poslovanjem, te kroz diskusiju vidjeti iz prakse osnove trgovanja i rada s uvrštenim društvima.