Posjeta Visoke poslovne škole iz Rijeke

11.12.2013.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Nije određeno

Detalji

  • Početak: 11.12.2013.

Studenti Visoke poslovne škole PAR iz Rijeke dolaze u edukativnu posjetu.

Posjeta je jedan od oblika nenaplatne edukacije koju nudi burzovna Akademija, kako bi učenicima i studentima približila burzovno poslovanje u praksi, kao i pogled na značaj tržišta kapitala.