Osnove o strukturiranim proizvodima i investiranju u iste

30.10.2014
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 12:45 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

  • Početak: 30.10.2014
  • Cijena: 100 kn + PDV
  • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
  • Predavač: Rakuša Dalibor

Seminar je dio programa:

  • Što su strukturirani proizvodi
  • Vrste strukturiranih proizvoda
  • Prednosti  investiranja u strukturirane proizvode
  • Rizici investiranja u strukturirane proizvode
  • Izračuni osnovnih vrijednosti kod investiranja u strukturirane proizvode

Cilj

Cilj seminara je pružiti polaznicima osnovna znanja o strukturiranim proizvodima, kao pripremu za investiranje u iste. Osim osnovnih vrsta strukturiranih proizvoda, seminar obrađuje prednosti i rizike ulaganja, te postupak kupnje i prodaje. Uz teoretsku podlogu, mogućnosti investiranja prikazat će se kroz primjere iz prakse. Polaznici će imati priliku putem primjera i zadataka i sami vježbati izračunavanje datih vrijednosti.

Seminar je izvrsna priprema koja osigurava kvalitetnu odluku investitora.

 

CILJANA SKUPINA

Individualni investitori, zaposlenici u financijskim subjektima zainteresirani za jačanje  znanja o ulaganju u strukturirane proizvode, te ostali zainteresirani za proširenje znanja o investiranju u napredne financijske instrumente.

 

Program

  • Što su strukturirani proizvodi
    • Definicija
    • Za što služe strukturirani proizvodi
    • Kada su nastali
 
  • Vrste strukturiranih proizvoda i investiranje
    • Strukturirani proizvodi za investiranje
    • Strukturirani proizvodi s polugom
    • Strukturirani proizvodi kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi

 

  • Karakteristike investiranja u strukturirane proizvode
    • Prednosti investiranja
    • Rizici investiranja
    • Postupak kupnje i prodaje strukturiranih proizvoda
    • Primjeri investiranja na razvijenim tržištima kapitala

 

  • Turbo strukturirani proizvodi
    • Povijest
    • Vrste turbo strukturiranih proizvoda
    • Izračun turbo strukturiranih proizvoda
    • Vježbe

 

  • Vrste i izračun strukturiranih proizvoda
    • Vrste strukturiranih proizvoda
    • Način izračuna vrijednosti
    • Usporedba vrijednosti temeljnog instrumenta i vrijednosti strukturiranog proizvoda

 


Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa "".