Osnove investiranja u obveznice

Tečaj
15.10.2015.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 15.10.2015.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Polić Marko
 • karakteristike i vrste obveznica
 • prednosti i rizici  investiranja u obveznice
 • uvod u vrednovanje
 • uvod u trgovanje
  Cilj Tečaj pruža uvid u vrste i karakteristike dužničkih vrijednosnih papira te u trgovanje s istima. Naglasak se stavlja na razumijevanje i na potencijalne koristi  koje poznavanje i investiranje u obveznice može donijeti investitoru. Cilj tečaja je pravilno vrednovati obveznice, razumjeti njih i njihove karakteristike, te na temelju tih saznanja i prakse trgovanja donositi adekvatnije financijske odluke. Dužnički vrijednosni papiri poznati su i kao vrijednosni papiri s fiksnim prinosom. Kod kupnje ili prodaje definirani su im osnovni uvjeti kao što su nominalni iznos, kamatne stope i datum dospijeća. Ukupna dnevna vrijednost trgovanja dužničkim vrijednosnim papirima znatno je veća od one dionicama, a često su u posjedu velikih institucionalnih investitora, kao i vlada i neprofitnih organizacija. U pravilu su sigurnije investicije od vlasničkih vrijednosnih papira, a rizičnije od novca. Obično se klasificiraju i razvrstavaju prema stupnju rizika, vrsti izdavatelja i ciklusu isplate. Kupnjom obveznica investitor stječe:
 • pravo na prihod od kamate po kuponu
 • mogućnost zarade zbog rasta tržišne vrijednosti kupljene obveznice
 • pravo na iplatu nominalne vrijednosti obveznica pri dospijeću
  Kome je namjenjen Individualnim investitorima, menadžerima u trgovačkim društvima, zaposlenicima financijske struke koji su se u dosadašnjem radu rjeđe susretali s obveznicama, te svim ostalima zainteresiranima da investiranjem u obveznice unaprijede upravljanje osobnim ili poslovnim financijama.   Metodologija Predavač - fond menadžer s višegodišnjim iskustvom na poslovima 'money market' i 'fixed income' trgovanja, koristeći metode interaktivnog predavanja, prenijet će osnovna znanja potrebna za procjenu rizika vezanog uz obveznice i donošenje odluke u kupnji.   Program Uvodno o obveznicama
 • karakteristike obveznica
 • vrste obveznica
 •  opcije uz obveznice
  Elementi trgovanja obveznicama i  rizici
 • rizici vezani uz obveznice i promjenu kamatnih stopa
 • krivulja prinosa obvenica
 • vrste prinosa
 • duracija
 • konveksnost
  Uvod u vrednovanje i trgovanje
 • uvod u vrednovanje
 • uvod u trgovanje
 • vježbe trgovanja