Osnove fundamentalne analize

19.06.2018.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:15 - 15:50 (uz registraciju 09:00-09:15)

Detalji

 • Početak: 19.06.2018.
 • Cijena: 990 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Milić Silvana
 • Kvantitativni čimbenici - pojedino trgovačko društvo
 • Kvalitativni čimbenici - pojedini poslovni sektor
 • Osnovni pojmovi pri razumijevanju financijskih izvještaja
 • Uvod u valuaciju
 • Primjena

 

Cilj 

Cilj seminara je obrađivati pokazatelje koji predstavljaju osnovu za razumijevanje i provođenje fundamentalne analize. Ujedno se navodi koje pokazatelje je važno primjeniti u vrednovanju trgovačkih društava.

Seminar pruža uvid u pojmove i tehnike koje određuju vrijednost društava. Naglasak se stavlja na parametre koji određuju poslovanje i buduće izglede poslovanja kroz analizu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja o pojedinom trgovačkom društvu, o poslovnom sektoru kao i o gospodarstvu u cjelini.

U Americi znaju reći da ne investiramo već se kockamo ukoliko ne koristimo fundamentalnu analizu prilikom kupovine vrijednosnih papira. Puno je investicijskih strategija koje se međusobno mogu prilično razlikovati, no sve koriste fundamentalnu analizu.

Najveći dio fundamentalne analize odnosi se na 'kopanje' po financijskim izvještajima, također znano kao kvantitativna analiza. No potrebno je više od poznavanja brojki kada se govori o poslovanju trgovačkih društava. Kada kvantitativnoj analizi dodamo analiziranje nematerijalne imovine, analiziranje informacija o menadžmentu, te regulatornih odluka i ostalih vijesti - koristi se i kvalitativna analiza. Povezivanje kvantitativnih i kvalitativnih čimbenika dovodi nas do intristične (prve, čiste) vrijednosti pojedinog trgovačkog društva.

Fundamentalna analiza odgovara na pitanja poput:

Kakvo je kretanje prihoda trgovačkog društva koje analiziram?

Je li to trgovačko društvo profitabilno?

Kako je trgovačko društvo pozicionirano u odnosu na svoje konkurente, je li dovoljno snažno i fleksibilno za pobjedu konkurencije?

Je li trgovačko društvo u mogućnosti otplatiti svoj dug?

Pokušava li menadžment 'kuhati knjige'?

Sve se svodi na traženje odgovora na pitanje - je li vrijednosni papir trgovačkog društva koje analiziramo dobra investicija?

 

Kome je seminar namjenjen

Seminar je namjenjen investitorima, zaposlenicima u financijskim subjektima i u uvrštenim društvima te drugim polaznicima koji imaju osnovna ekonomska znanja, a zainteresirani su doznati koje bi sve pokazatelje poslovanja bilo dobro poznavati i koristiti u procjeni trgovačkih društava.

 

Program

 • Uvod u fundamentalnu analizu
  • Kvantitativni i kvalitativni čimbenici
  • Koncept intrinzične vrijednosti
  • Kritika fundamentalne analize

 

 • Kvalitativni čimbenici - trgovačko društvo
  • Poslovanje, poslovni model
  • Konkurentska prednost
  • Menadžment - transparentnost, komentari poslovanja, vlasnička struktura i 'insajdersko' trgovanje
  • Korporativno upravljanje

 

 • Kvalitativni čimbenici - sektor
  • Klijenti
  • Tržišni udio
  • Životni ciklus industrije
  • Konkurencija
  • Regulatorni okviri

 

 • Osnovni pojmovi pri razumijevanju financijskih izvještaja
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o novčanom toku
  • Ostali važni izvještaji vezani uz financijske izvještaje - komentari uprave, revizorski izvještaji, bilješke uz financijske izvještaje

 

 • Uvod u valuaciju

 

 • Zaključak - primjena