Okrugli stol: Bihevioralna ekonomija i psihologija financijskih tržišta

23.01.2018.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
10:30

Detalji

  • Početak: 23.01.2018.
  • Cijena: Besplatno
Cilj
Cilj programa je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na trgovačka društva koja imaju u bilanci financijsku imovinu.
Ciljna skupina