Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Tečaj
14.11.2019
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:15- 16:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 
 • Praksa i karakteristike rada nadzornih odbora i uprava - kako do boljeg korporativnog upravljanja
 • Obveze i odgovornosti uprava i nadzornih odbora uvrštenih društava
 • Odgovornost prema Zakonu o trgovačkim društvima
  O tečaju Uvažavajući osjetljivost odgovornosti članova uprava, upravnih i nadzornih odbora, opsežnost i važnost zakonskih propisa koji tu odgovornost pokrivaju, te izazovne tržišne okolnosti, program obuhvaća srž raznovrsnih propisa i prakse, i preporuke za uspješnu primjenu propisa. Obrađuju se i osjetljiva pitanja u radu i odgovornosti članova uprava, upravnih i nadzornih odbora. Obrađuju se i primjeri dobre prakse.   Ciljna skupina Članovi uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava, njihovi pravni savjetnici, stručnjaci odgovorni za korporativno upravljanje i odnose s investitorima u uvrštenim društvima, pravnici financijskih subjekata, te ostali zainteresirani za unapređenje znanja i prakse u području odgovornosti vodećih struktura trgovačkih društava, i uopće za unapređenje prakse korporativnog upravljanja.   Program
 • Uprava, nadzorni odbor i korporativno upravljanje
  • koncept i postupci dobrog korporativnog upravljanja
  • Vlasnička koncentracija i odbori
  • Struktura i rad nadzornih odbora
  • Osjetljiva pitanja u praksi
 
 • Dobra praksa rada odbora na primjeru HT
  • Raznovrsne uloge odbora
  • Dobra praksa rada odbora
  • Obveze i odgovornost uprava i nadzornih odbora kod društava čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište
 
 • Pravni aspekt odgovornosti uprava, upravnih i nadzornih odbora
  • Prava i obveze tijela trgovačkih društava
  • Odgovornost uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora trgovačkih društava
  • Prekršajna i kaznena odgovornost uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora trgovačkog društva
  • Odgovornost za štetu društvu, članovima društva i vjerovnicima
  • Odgovornost osnivača društva za obveze društva
  • Proboj pravne osobnosti prema Zakonu o trgovačkim društvima i Općem poreznom zakonu

NOVO – ovlašteni revizori za pohađanje edukacije ostvaruju 5 bodova