Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Tečaj
19.04.2012

Detalji

 • Početak: 19.04.2012

Seminar je dio programa:

 • Praksa i pouke iz rada nadzornih odbora i uprava – kako do boljeg korporativnog upravljanja
 • Odgovornost prema Zakonu o trgovačkim društvima
 • Odgovornost prema Zakonu o tržištu kapitala, prema Zakonu o računovodstvu
 • Izmjene regulative koje se očekuju ulaskom u članstvo EU i kako se za njih pripremiti

O tečaju

Uvažavajući osjetljivost odgovornosti članova uprava, upravnih i nadzornih odbora, opsežnost i važnost zakonskih propisa koji tu odgovornost pokrivaju, te izazovne tržišne okolnosti, program obuhvaća srž raznovrsnih propisa i prakse, i preporuke za uspješnu primjenu propisa. Obrađuju se i osjetljiva pitanja u radu i odgovornosti članova uprava, upravnih i nadzornih odbora. Pouke se prate i kroz EU praksu, te kroz izmjene u primjeni domaće regulative koje se očekuju ulaskom u EU.

Ciljna skupina

Članovi uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava, njihovi pravni savjetnici, stručnjaci odgovorni za korporativno upravljanje i odnose s investitorima u uvrštenim društvima, pravnici financijskih subjekata, te ostaii zainteresirani za unapređenje znanja i prakse u području odgovornosti vodećih struktura trgovačkih društava, i uopće za unapređenje prakse korporativnog upravljanja.

Program

1. dio: Praksa i pouke iz rada nadzornih odbora i uprava u hrvatskom gospodarstvu

 • Odbori kao mehanizam korporativnog upravljanja
 • Hrvatska praksa djelovanja odbora s aspekta odgovornosti uprava i nadzornih odbora
 • Uloga nadzornih odbora u različitim društvima s obzirom na koncentraciju vlasništva
 • Preporuke prema praksi EU i drugih razvijenih tržišta

2. dio: Odgovornost članova uprave i nadzornih odbora trgovačkih društava u Zakonu o trgovačkim društvima i drugim propisima

Pravni izvori:

 • Zakon o trgovačkim društvima
 • Drugi propisi: Zakon o kreditnim institucijama, Stečajni zakon, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o preuzimanju, Zakon o investicijskim fondovima

Preduvjeti članstva u upravi i nadzornom odboru trgovačkog društva

Pretpostavke odgovornosti – prihvat postavljenja

Vrste odgovornosti

 • Odgovornost za štetu – društvu, članovima društva, vjerovnicima, ostalima
 • Odgovornost u parničnim i upravnim postupcima
 • Kaznena odgovornost

Problemi iz prakse

 • Sukob interesa članova uprava i /ili nadzornog odbora i društva
 • Inkompatibilnost interesa članova društva i društva
 • Čuvanje poslovne tajne i obveza objave značajnih činjenica
 • Osobna odgovornost i postupak utvrđivanja nenamjerno ili namjerno prouzročene štete
 • Što su problemi u uočenoj EU praksi novih članica, i kako se što bolje pripremiti

3. dio: Odgovornost članova uprava i nadzornih odbora temeljem regulative tržišta kapitala

Zakon o preuzimanju

 • obveze, prava i ograničenja u postupka preuzimanja
 • odgovornost prema društvu, dioničarima društva, ponuditelju, medijima
 • uprava i nadzorni odbor kao dioničari u postupku preuzimanja

Zakon o tržištu kapitala:

 • odgovornost za objavu, te organizacija procesa objave
 • odgovornost kod postupanja s povlaštenom informacijom
 • obavještavanje o stjecanjima i otpuštanjima financijskih instrumenata društva
 • dodatne zakonske obveze koje slijede nakon članstva u EU

Zakon o računovodstvu

 • odgovornost uprave za sastavljanje financijskih izvještaja i godišnjeg izviješća , te u postupku revizije
 • izvještaji uprave nadzornom odboru

Kodeks korporativnog upravljanja

 • osjetljiva pitanja u praksi: izbor u članstvo nadzornog odbora, sukob interesa
 • preporuke za učinkovitije korporativno upravljanje: organizacija poslovanja organa društva. odgovornosti uprave i nadzornog odbora međusobno, te interno i prema van, druge preporuke

Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa "".