Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma II

Tečaj
06.10.2022
online
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 06.10.2022
 • Cijena: 131,40 EUR / 990 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Kir Marcela

Kontakt:

Prijava na seminar:

Cilj

Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju novih smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici.

Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera. Naglasit će se evaluacija sustava SPNFT koju su proveli  evaluatori posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL, a koja je izuzetno važna za sve dionike ovog sustava i kojom se ocjenjuje njegova efikasnost, a ne samo tehnička usklađenost s međunarodnim standardima. Nastavno na to Vlada RH je donijela Akcijski plan, u cilju rješavanja neusklađenosti s FATF preporukama.

I ovaj put ponovit će se sličnosti i razlike kod indikatora za pranje novca,  financiranje terorizma te indikatora za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje. 

Program edukacije obuhvaća i naglaske iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o SPNFT te naglaske iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji su u procesu donošenja te će biti na snazi od početka iduće godine. Završno se daju informacije koje objavljuje FATF na svojoj mrežnoj stranici kao i novine koje se spremaju na nivou Europske unije.

 

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca.

 

Program

 • Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, od strane eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL
 • Neposredni rezultat 4  - preventivne mjere
 • Preporučene aktivnosti za obveznike
 • EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Dio prvi – Opće smjernice
  • Ključna načela
  • Procjena i upravljanje rizikom
  • Utvrđivanje čimbenika rizika stranke, geografskog područja, proizvoda i kanala isporuke
  • Procjena rizika
  • Obvezne mjere dubinske analize stranke
  • Vođenje evidencija
  • Obuka
  • Preispitivanje djelotvornosti
 • Dio drugi – Smjernice za pojedine sektore
 • Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje
  • Neposredni rezultati 10 i 11
  • Kategorije rizika financiranja terorizma
  • Indikatori financiranja proliferacije
 • Naglasci iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o SPNFT
 • Naglasci iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 • Ostale aktualnosti
  • Prioriteti FATF-a (2020 – 2022)
  • FATF publikacije i indikatori
  • Revidirani standard
  • Neka razmišljanja u EU - prijedlog novog paketa propisa
  • Ostale zanimljivosti

 

Prijavi se