Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Tečaj
27.09.2023.
online
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 27.09.2023.
 • Cijena: 131,40 EUR + PDV / 990,00 KN + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavači: Kir Marcela Kovač Klemar Tatjana

Kontakt:

Prijava na seminar:

Cilj

 

Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. te s naglaskom na posljedično promijenjene ili nove podzakonske akte, koji su donijeti tijekom ove godine.

S obzirom na primjedbe Moneyval-a podsjetit ćemo se na potrebu procjene rizika cjelokupnog poslovanja, kao i na aktualnu Nacionalnu i Nadnacionalnu procjenu rizika, koje obveznici trebaju imati u vidu kad rade procjenu rizika svog poslovanja.

Visokorizične treće države su navedene na listi koju objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što nam je sada činiti?

Temu terorizma i borbe protiv svih njegovih oblika, uključivo i financiranje terorizma, treba redovno pratiti zbog njegove brze prilagodbe novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima, stoga govorimo i o novom Prijedlogu zakona o mjerama ograničavanja te o drugim aktualnostima iz ovog područja.

 

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca.

 

Program

 • Izmjene i dopune Zakona o SPNFT
  • Izmjene pravilnika o obavješćivanju Ureda za SPN o gotovinskim transakcijama, kao i o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
  • Prijedlog Pravilnika o uvjetima provođenja postupka utvrđivanja i provjere identiteta stranke na  daljinu

 

 • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika

 

 • Procjena rizika za cjelokupno poslovanje

 

 • Visokorizične treće države

 

 • Prijedlog novog Zakona o mjerama ograničavanja

 

 • Ostale aktualnosti iz područja borbe protiv terorizma
Prijava na seminar