Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Tečaj
08.06.2021.
online
09:30 - 15:15 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 08.06.2021.
 • Cijena: 990 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Kir Marcela

Kontakt:

Cilj

Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. Proći će se i kroz izmjene Zakona o deviznom poslovanju koji je na snazi također od početka 2023.

Stroga primjena standarda FATF-a može dovesti do neželjenih posljedica, a to je isključivanje pojedinih klijenata ili kategorije klijenata iz uređenih platnih tokova ili uređene financijske podrške. Sve se to promatra u postupcima umanjenja rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima.

Smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici, čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera.

I ovaj put ponovit će se sličnosti i razlike kod indikatora za pranje novca,  financiranje terorizma te indikatora za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje. 

Završno se daju informacije koje objavljuje FATF na svojoj mrežnoj stranici kao i novine koje se spremaju na nivou Europske unije.

 

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca.

 

Program

 • Sadržaj izmjena i dopuna Zakona o SPNFT
 • Naglasci iz Zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju
 • Umanjenje rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima
 • EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Ključna načela
 • Procjena i upravljanje rizikom
 • Utvrđivanje čimbenika rizika stranke, geografskog područja, proizvoda i kanala isporuke
 • Procjena rizika
 • Obvezne mjere dubinske analize stranke
 • Vođenje evidencija
 • Obuka
 • Preispitivanje djelotvornosti
 • Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje
  • Kategorije rizika financiranja terorizma
  • Indikatori financiranja proliferacije
 • Ostale aktualnosti
  • Prioriteti FATF-a
  • FATF publikacije i indikatori
  • Revidirani standard
  • Ostale zanimljivosti