Novi regulatorni okvir za poslovanje investicijskih fondova

Tečaj
15.11.2013.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 15.11.2013.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Josipović Ana
Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (UCITS) i alternativni investicijski fondovi
 • novosti i mogućnosti u poslovanju investicijskih fondova
 • pregled zakonodavnog okvira za poslovanje investicijskih fondova
 • specifičnosti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) i alternativnih investicijskih fondova
  O tečaju Tečaj donosi pregled novosti u poslovanju i u zakonodavnom okviru u vezi investicijskih fondova. Cilj je pružiti sve relevantne informacije o poslovanju i mogućnostima investiranja u investicijske fondove, omogućiti bolje razumjevanje okvira za poslovanje fondova, kao i olakšati pravovremenu prilagodbu poslovanja novim regulatornim zahtjevima.   Kome je tečaj namjenjen:  Tečaj je namjenjen stručnjacima iz područja investicijskih fondova i tržišta kapitala, zaposlenicima  banaka, investicijskih društava, osobama koje se mogu baviti nuđenjem udjela u investicijskim fondovima. Tečaj je namjenjen i drugima koji žele bolje razumjeti način poslovanja i mogućnosti investiranja u investicijske fondove kao i steći znanja o poslovanju investicijskih fondova.   Program Zakonodavni i regulatorni okvir za poslovanje investicijskih fondova
 • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
 • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
 • Implementacija EU prava - UCITS i AIFMD direktiva, uredbe, smjernice
  Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom
 • novosti u zahtjevima i mogućnostima poslovanja
 • uvjeti za osnivanje i rad UCITS fondova i društava za upravljanje
 • trgovanje udjelima investicijskih fondova
 • organizacijski zahtjevi i delegiranje poslova
 • investiranja
 • informacije za investitore i dokumenti fonda - prospekt, pravila, ključni podaci za investitore
 • prekogranično poslovanje
  Alternativni investicijski fondovi
 • specifičnosti poslovanja alternativnih investicijskih fondova
 • vrste alternativnih investicijskih fondova
 • posebni zahtjevi i uvjeti pod kojima je alternativne investicijske fondove dopušteno nuditi malim investitorima
 • informacije za investitore i dokumenti fonda
 • primjerena organizacija i sustavi, delegiranje poslova
 • upravljanje rizicima i likvidnošću