Korporativne akcije

Tečaj
07.11.2019
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:10-09:30)

Detalji

 • Početak: 07.11.2019
 • Cijena: 990 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Tödtling Andrej

 

Cilj

Cilj seminara je saznati više o korporativnim akcijama, različitim vrstama i obilježjima korporativnih akcija. Upoznati se s međunarodno prihvaćenim tržišnim standardima o obavještavanju tržišta i provođenju najučestalijih korporativnih akcija. Obrađuje se primjena u praksi direktive (eng. Shareholder Rights Directive) čija je zadaća osigurati dugoročno i aktivno ostvarivanje prava imatelja vrijednosnih papira i pravo izdavatelja da u svakom trenutku imaju dostupnu potpunu i točnu informaciju o svojim dioničarima.


Poznavanjem tržišnih standarda o provođenju korporativnih akcija osigurava se sigurniji i kvalitetniji odnos izdavatelja i ulagatelja te se sudionicima tržišta pravovremenim i kvalitetnim informacijama omogućava donošenje investicijskih odluka pod jednakim tržišnim uvjetima.

 

Ciljna skupina

Stručnjaci u uvrštenim društvima, zaposlenici na financijskom tržištu, indvidualni investitori i ostali zainteresirani za unapređenje i primjenu znanja o financijskim tržištima i korporativnim akcijama.

 

Program

 

 • KORPORATIVNE AKCIJE
  • definicija i vrste korporativnih akcija
  • osnovna obilježja korporativnih akcija

 

 • NAJUČESTALIJE KORPORATIVNE AKCIJE
  • održavanje glavne skupštine
  • povećanje temeljnog kapitala
  • obračun i isplata dividendi
  • izdanje dužničkih vrijednosnih papira
  • isplata kamata, glavnice dužničkih vrijednosnih papira

 

 • SRDII -  The Shareholder Rights Directive
  • identifikacija imatelja vrijednosnih papira
  • glavna skupština

 

 • OSTALE KORPORATIVNE AKCIJE
  • smanjenje temeljnog kapitala
  • konverzija vrijednosnih papira
  • prijenos dionica manjinskih dioničara (istiskivanje manjinskih dioničara - 'squezze out')
  • preuzimanje dioničkog društva
  • preoblikovanje dioničkog društva
  • pripajanje društava

 

NOVO – ovlašteni revizori ostvaruju 5 bodova sudjelovanjem na ovoj edukaciji