Kako kreirati investicijski plan i upravljati portfoliom?

Tečaj
26.09.2014.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

 • Početak: 26.09.2014.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Weiser Libor
 • Kreiranje vlastite investicijske politike
 • Donošenje investicijske odluke
 • Kupnja / prodaja financijskih instrumenata
 • Revidiranje portfolia
 • Revidiranje investicijske politike

 

Cilj

Cilj seminara je omogućiti polaznicima da usvoje osnovna znanja o tome kako kreirati investicijsku politiku te kako strukturirati i voditi vlastiti portfelj. Uvodni kraći dio obrađuje važna teoretska polazišta s kojima se ulagač treba voditi u kreiranju svoje investicijske politike. Zatim će polaznici, prema uputama voditelja i prema osobnim preferencijama, napraviti individualne planove investiranja. Upravljanje portfeljem pratit će se kroz izračune kriterija pogodnosti pojedinih dionica za uključivanje/isključivanje iz portfelja, kroz praćenje podataka o pojedinoj dionici i reagiranju cijene.

Na kraju će se revidirati portfolio i cjelokupna investicijska politika.

 

Kome je seminar namjenjen

Individualni ulagatelji, kao i zaposlenici financijskih društava, te ostali polaznici kojima je cilj unaprijediti znanja o strukturiranju portfelja i upravljanja investicijama.

Program

 • Osnove investicijske politike
 • Kreiranje vlastite investicijske politike
  • Izrada plana investiranja
 • Izračun za donošenje investicijske odluke
 • Provedba kupnje / prodaje financijskih instrumenata
 • Praćenje investicija i izvješćivanje
 • Revidiranje portfoila
 • Revidiranje investicijske politike