Kako kreirati investicijski plan i upravljati portfeljem

Tečaj
01.04.2020
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:15 - 15:45 (uz registraciju 08:50-09:15)

Detalji

 • Početak: 01.04.2020
 • Cijena: 990 kn + PDV
 • Predavač: Weiser Libor

Prijava na seminar:

 • Kreiranje vlastite investicijske politike
 • Donošenje investicijske odluke
 • Kupnja / prodaja financijskih instrumenata
 • Revidiranje portfolia
 • Revidiranje investicijske politike
  O tečaju Cilj tečaja je omogućiti polaznicima da usvoje osnovna znanja o tome kako kreirati investicijsku politiku te kako strukturirati i voditi vlastiti portfelj. Uvodni kraći dio obrađuje važna teoretska polazišta s kojima se ulagač treba voditi u kreiranju svoje investicijske politike. Zatim će polaznici, prema uputama voditelja i prema osobnim preferencijama, napraviti individualne planove investiranja. Upravljanje portfeljem pratit će se kroz izračune kriterija pogodnosti pojedinih dionica za ukljućivanje/iskljućivanje iz portfelja, kroz praćenje podataka o pojedinoj dionici i reagiranju cijene Na kraju će se revidirati portfolio i cjelokupna investicijska politika.   Kome je tečaj namjenjen Individualni ulagatelji, kao i zaposlenici financijskih društava, te ostali polaznici kojima je cilj unaprijediti znanja o strukturiranju portfelja i upravljanja investicijama. Program
 • Osnove investicijske politike
 • Kreiranje vlastite investicijske politike
  • Izrada plana investiranja
 • Izračun za donošenje investicijske odluke
 • Provedba kupnje / prodaje financijskih instrumenata
 • Praćenje investicija i izvješćivanje
 • Revidiranje portfoila
 • Revidiranje investicijske politike

Seminar se može pohađati kao zasebna edukacija, ili u okviru trodnevnog programa ‘Osnove investiranja’. Više o trodnevnom programu može se vidjeti na osnove investiranja

Istaknuto iz jednodnevne edukacije:

Prijavi se