Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Tečaj
10.11.2020.
zoom pltaforma
10:00 - 15:00 (uz registraciju 09:30-10:00)

Detalji

 • Početak: 10.11.2020.
 • Cijena: 990 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Bajić Tomislav

Kontakt:

 • Kako prepoznati vrstu investitora i njegov pogled na kompaniju?
 • Na koji način investitor donosi odluku prilikom investiranja?
 • Koje podatke možemo otkriti u bilanci, što u novčanom toku, te u ostalim izvještajima?
 • Kojim financijskim pokazateljima pratiti uspješnost investiranja?
 • Kako uspoređivati izvještaje i pokazatelje iz više trgovačkih društava i primijeniti uočeno na odluke o investiranju?
 • Primjeri iz prakse

 

Cilj
Cilj je obraditi temeljne financijske izvještaje i pokazatelje, uz tumačenje istih s aspekta odluke o investiranju u pojedino trgovačko društvo. Također, poseban je naglasak stavljen na razumijevanje različitih stilova investiranja.

Uz teoretsku podlogu razumijevanja izvještaja i pokazatelja, naglasak će biti na praktičnim primjerima analiziranja različitih trgovačkih društava i djelatnosti.

Polaznici će novim znanjima moći unaprijediti svoje vještine tumačenja i uspoređivanja podataka iz financijskih izvještaja, u svrhu donošenja optimalne odluke o investiranju.

 

Ciljna skupina
Seminar je namijenjen investitorima – individualnim kao i zaposlenicima institucionalnih investitora uključujući, zaposlenicima uvrštenih društava koji analiziraju ili komuniciraju financijske izvještaje prema investitorima, te svima zainteresiranima za kvalitetnije upravljanje profesionalnim ili osobnim investicijama uz analizu financijskih izvještaja.

 

Program

 • Vrste investitora i njihov način razmišljanja prilikom analize kompanija
 • Razumijevanje načina donošenja odluka prilikom investiranja
 • Povezivanje podataka u financijskim izvještajima sa svrhom donošenja kvalitetnih investicijskih odluka
 • Temeljna financijska izvješća – koje informacije pružaju investitoru, kako ih čitati
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o novčanom toku
 • Temeljni koraci u analizi financijskih izvještaja kod investiranja
  • Analiza financijskih pokazatelja – pokazatelji profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, investiranja
  • Horizontalna analiza
  • Vertikalna analiza
  • Sustav pokazatelja – DuPontov sustav pokazatelja
 • Analiza financijskih pokazatelja kod investiranja – izračunavanje, tumačenje, korištenje
  • Pojedinačni pokazatelji – P/S, P/E, P/B, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/CFO
  • Analiza okruženja
  • Odabir usporedivih kompanija – ‘peer’ grupa
 • Kako prepoznati zamke u financijskim izvještajima
  • Klasifikacija troškova i njihov utjecaj na financijske pokazatelje
  • One-off‘ stavke i njihova kategorizacija
  • Izvanbilančne stavke
 • Primjena stečenih znanja na konkretnim slučajevima – izračunavanje, tumačenje, korištenje
 • Relativno sagledavanje pozicija financijskih izvještaja
 • Usporedba financijskih izvještaja više trgovačkih društava iz iste djelatnosti
 • Izračun vrijednosti kompanije na osnovu relativnih pokazatelja

Pohađanjem seminara ovlašteni revizori ostvaruju pravo na 5 bodova.