Kako čitati i razumjeti financijske izvještaje

Tečaj
22.03.2012.

Detalji

 • Početak: 22.03.2012.
 • Uvod u računovodstvo i financijsko izvještavanje
 • Temeljni financijski izvještaji

  • Bilanca
  • Račun dobiti ili gubitka
  • Novčani tok
 • Veze između tri temeljna izvještaja, na što ulagatelji trebaju obratiti pažnju
 • Razmatranje novčanih tokova, i najvažnije informacije za ulagatelje
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Značaj revizije
 • Vježbe analiziranja temeljnih financijskih izvještaja, u što ulagati

O tečaju

Većina ljudi zainteresiranih za poslovanje određenog poduzeća (ulagatelji, dobavljači, kupci…) nema na raspolaganju drugih informacija osim temeljnih financijskih izvještaja i javno objavljenih informacija poduzeća. Može se reći da je donošenje odluka na temelju tako šturih informacija otežano i mogućnost pogrešaka velika, posebno za čitatelje koji nisu stručnjaci iz područja financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja.

Kako je ulaganje na tržištu vrijednosnih papira postala aktivnost u kojoj se je okušala većina građana RH bar jednom u životu, a vjerojatno i dalje razmišlja o toj mogućnosti, postavlja se pitanje kakva znanja, odnosno vještine uspješan ulagatelj treba imati.

Znanje čitanja i razumijevanja temeljnih financijskih izvještaja definitivno je jedno od neophodnih znanja koje prosječan ulagatelj treba imati kako bi vjerojatnost kupnje „mačka u vreći“ sveli na najmanju moguću mjeru.

Na tečaju Kako čitati i razumjeti financijske izvještaje ćete:

 • ponoviti koji financijski izvještaji su vam dostupni i informacije koje vam pružaju
 • naučiti identificirati najznačajnije pozicije financijskih izvještaja za ulagatelja
 • naučiti međusobno povezivati izvještaje
 • naučiti prepoznati koja odstupanja najviše ukazuju na potrebnu prodaju ili kupnju dionica nekog poduzeća

Nakon usvajanja znanja koje tečaj pruža, bit ćete u mogućnosti brzim uvidom identificirati potencijalne zanimljive „mete“ za ulaganja svojih sredstava na tržištu kapitala.

Metodologija

Stručni predavač s višegodišnjim iskustvom u privredi, te reviziji i konzultingu uz praktične primjere prenijet će vam znanja koja će vas dovesti bliže donošenju dobrih investicijskih odluka.

Kome je tečaj namjenjen

Ovaj je tečaj namijenjen individualnim (malim) ulagateljima, članovima višeg i srednjeg managementa čija prvenstvena odgovornost nisu računovodstvo i financije, zaposlenicima na financijskom tržištu i u drugim strukama kao i novinarima koji žele utvrditi znanja o primjeni financijskih izvještaja za ulaganje, studentima koji svoju karijeru žele ostvariti bilo na financijskim tržištima bilo u trgovačkim društvima kao članovi managementa, potencijalnim ulagateljima na tržištu kapitala.

Program

 • Osnove računovodstva

  • Informacije i njihov značaj
  • Osnove računovodstva
 • Temeljni financijski izvještaji

  • Bilanca
  • Račun dobiti ili gubitka / Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
  • Novčani tok
  • Promjene na vlasničkoj glavnici
 • Temeljni financijski izvještaji – međusobne veze i što ulagatelji trebaju najviše pratiti

  • Kupci – Prihodi od prodaje
  • Nabavna cijena prodane robe – Zalihe
  • Zalihe – Dobavljači
  • Troškovi poslovanja – Dobavljači
  • Troškovi poslovanja – Obračunati troškovi poslovanja
  • Troškovi poslovanja – Unaprijed plaćeni troškovi poslovanja
  • Osnovna sredstva – Trošak amortizacije
  • Neto dobit – Zadržana dobit
 • Novčani tokovi

  • Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
  • Novčani tokovi od investicijskih i financijskih aktivnosti
  • Rast, stagnacija i pad poslovanja i novčani tokovi
 • Bilješke uz financijske izvještaje

  • Opće informacije
  • Računovodstvene politike
  • Bilješke
  • Upravljanje rizicima
 • Revizija – uloga i značaj
 • Podešavanje brojki (ili uštimavanje poslovnih knjiga) – značaj za ulagatelje
 • Omjeri za vjerovnike i ulagatelje

  • omjeri solventnosti
  • povratne stope ulaganja: da li je zaduživanje korisno
  • omjer cijene po dionici i neto dobiti po dionici
  • povratna stopa glavnice
 • Vježbe analiziranja temeljnih financijskih izvještaja, u što ulagati

  • za proizvodna i druga poduzeća
  • za banke