Izrada financijskih izvještaja u uvjetima krize i recesije s osvrtom na MRS 36 i MRS 39

Tečaj
24.05.2012.

Detalji

 • Početak: 24.05.2012.
 • Međunarodni računovodstveni standardi koji se obrađuju:

  1. MRS 36 Umanjenje imovine
  2. MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
 • Priznavanje i mjerenje ulaganja u ovisne, zajednički kontrolirane subjekte i pridružene subjekte
 • Propisani postupci za društva da se imovina u financijskim izvještajima pravilno iskazuje
 • Principi priznavanja i mjerenja financijske imovine

O tečaju

Izrada financijskih izvještaja u uvjetima krize i recesije nužno otvara pitanje vrednovanja cjelokupne imovne društva, a posebno svih vrsta ulaganja i to prema klasifikaciji u ovisne, zajednički kontrolirane ili pridružene subjekte. U uvjetima krize i recesije često je to vrednovanje opravdano jer se vrijednost imovine umanjuje. U tom kontekstu navedeno se odnosi i na financijsku imovinu u koju spadaju i financijski instrumenti.

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je namjenjen osoblju koje se bavi izradom financijskih izvještaja kako u financijskim subjektima tako i u ostalim društvima, te analitičarima i financijskim stručnjacima, kao i svima zainteresiranima za pravilnu izradu financijskih izvještaja koji su podloga za donošenje odluka pri ulaganju na tržištu kapitala.

Program

 • Međunarodni računovodstveni standardi koji se obrađuju:

  1. MRS 36 Umanjene imovine
  2. MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
  3. Utjecaj na MRS 27 Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji
 • Mjerenje ulaganja

  • u ovisne, zajednički kontrolirane subjekte
  • u pridružene subjekte u pojedinačnim financijskim izvještajima

Propisani postupci koje društva ( poduzetnici ) moraju primijeniti kako bi osigurali da se imovina u financijskim izvještajima pravilno iskazuje to jest da nije viša od nadoknadivog iznosa

 • Principi priznavanja i mjerenja financijske imovine:

  • početno priznavanje,
  • prestanak priznavanja
  • prijenosi koji zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju prestanak priznavanja
 • Mjerenje

  • početno mjerenje,
  • naknadno mjerenje
  • mjerenje fer vrijednosti financijske imovine