Financijska tržišta i korporativne akcije

Tečaj
11.11.2016
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 15:30 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

 • Početak: 11.11.2016
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavači: Gažić Ivana Tödtling Andrej

 

Cilj

Cilj seminara je saznati više o korporativnim akcijama, različitim vrstama i obilježjima korporativnih akcija. Upoznati se s međunarodno prihvaćenim tržišnim standardima o obavještavanju tržišta i provođenju najučestalijih korporativnih akcija. Obrađuje se primjena u praksi direktive (eng. Shareholder Rights Directive) čija je zadaća osigurati dugoročno i aktivno ostvarivanje prava imatelja vrijednosnih papira i pravo izdavatelja da u svakom trenutku imaju dostupnu potpunu i točnu informaciju o svojim dioničarima.


Poznavanjem tržišnih standarda o provođenju korporativnih akcija osigurava se sigurniji i kvalitetniji odnos izdavatelja i ulagatelja te se sudionicima tržišta pravovremenim i kvalitetnim informacijama omogućava donošenje investicijskih odluka pod jednakim tržišnim uvjetima.

 

Ciljna skupina

Stručnjaci u uvrštenim društvima, zaposlenici na financijskom tržištu, indvidualni investitori i ostali zainteresirani za unapređenje i primjenu znanja o financijskim tržištima i korporativnim akcijama.

 

Program

 

 • KORPORATIVNE AKCIJE
  • definicija i vrste korporativnih akcija
  • osnovna obilježja korporativnih akcija

 

 • NAJUČESTALIJE KORPORATIVNE AKCIJE
  • održavanje glavne skupštine
  • povećanje temeljnog kapitala
  • obračun i isplata dividendi
  • izdanje dužničkih vrijednosnih papira
  • isplata kamata, glavnice dužničkih vrijednosnih papira

 

 • SRDII -  The Shareholder Rights Directive
  • identifikacija imatelja vrijednosnih papira
  • glavna skupština

 

 • OSTALE KORPORATIVNE AKCIJE
  • smanjenje temeljnog kapitala
  • konverzija vrijednosnih papira
  • prijenos dionica manjinskih dioničara (istiskivanje manjinskih dioničara - 'squezze out')
  • preuzimanje dioničkog društva
  • preoblikovanje dioničkog društva
  • pripajanje društava