ESG radionica

04.07.2023.
online
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

Kontakt:

Cilj seminara je obraditi aktualne teme u okviru ESG implementacije, uz primjere gdje je moguće. Trgovačkim društvima edukacija je podrška i daje smjernice u prilagodbi poslovanja u skladu s ESG regulativom. Za svaku od tema polaznici se mogu uključiti pitanjima i osvrtom. 

 

Ciljna skupina

Zaposlenici uvrštenih društava, financijskih subjekata i ostalih trgovačkih društava koja planiraju, implementiraju ili unaprjeđuju ESG aspekt rada.

 

Program

 • Uvod
 • Utjecaj ESG-a na poslovanje društava
  • nefinancijska industrija
  • financijska industrija
 • Ključni problemi i izazovi u implementaciji ESG okvira
  • strategija
  • procesi
 • ESG izvještavanje i regulatorni okvir
  • izvještajni okviri
  • EU taksonomija
 • Održivo financiranje
 • ESG u budućnosti