Edukativna posjeta Srednje škole iz Moravica

Posjeta
17.12.2015.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
11:00 - 12:00 (uz registraciju 10:50-11:00)

Detalji

  • Početak: 17.12.2015.

Učenici trećih i četvrtih razreda ekonomskog smjera Željezničke tehničke škole Moravice posjetit će Burzu. U okviru praktične nastave ekonomskih predmeta, putem prezentacije i diskusije obradit će se osnove burzovnog poslovanja.