Aktualnosti u internoj reviziji

26.10.2018
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 26.10.2018
 • Cijena: 990 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Tušek Boris
 • Pregled strukture i sadržaja revidiranih Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije
 • Primjena revidiranih Standarda 2017
  • koji se odnose na organizaciju i upravljanje funkcijom interne revizije
  • koji se odnose na obavljanje revizijskih angažmana

 

Cilj

Funkcija interne revizije, u profitnom i javnom sektoru u Hrvatskoj se, u organizacijskom, upravljačkom i metodološkom smislu, uspostavlja sukladno relevantnim zakonskim propisima te na temelju načela i pravila uspostavljenih u Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja.

Od 1. siječnja 2017. godine na snazi su novi i revidirani Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije. Riječ je o najznačajnijem i obvezujućem dijelu cjelokupnog Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja. Interni revizori imaju profesionalnu obvezu i odgovornost kontinuirano pratiti promjene Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije kako bi mogli ispuniti nova očekivanja i zadatke te zakonske obveze. 

Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije utvrđuju neke nove te izmijenjene i/ili dopunjene zahtjeve koji imaju neposredne implikacije na djelovanje interne revizije u svakodnevnoj praksi i to kako u okviru organizacijskih i upravljačkih zahtjeva tako i u okviru metodoloških zahtjeva djelovanja funkcije interne revizije u nekoj organizaciji. Osim toga, kontinuirano se u praksi nameće potreba za oblikovanjem odgovarajućih metodoloških rješenja koja će biti u funkciji primjene obvezujućeg dijela Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja.

Cilj ovog specijalističkog seminara je upoznati polaznike s praktičnim aspektima primjene aktualnih promjena i novih zahtjeva za svakodnevni rad i djelovanje funkcije interne revizije u praksi.

 

Ciljna skupina

Interni revizori, članovi revizijskih odbora trgovačkih društava, financijskih subjekata, i suradnici na poslovima revizijskih i ostalih odbora. Stručnjaci koji rade na sastavljanju financijskih izvještaja (unutar trgovačkog društva) i reviziji financijskih izvještaja (izvan društva) te članovi nadzornih odbora i uprava izdavatelja, ali jednako i stručnjaci na poslovima usklađenosti ili odnosa s investitorima kod izdavatelja, te ostali zainteresirani za razvijanje znanja o revizijskim odborima.

 

Program

 • Pregled strukture i sadržaja revidiranih Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije – novi i izmijenjeni i/ili dopunjeni Standardi 2017
  • Standardi obilježja interne revizije
  • Standardi obavljanja interne revizije
 • Primjena revidiranih Standarda 2017 koji se odnose na organizaciju i upravljanje funkcijom interne revizije
  • Povelja o internoj reviziji
  • Organizacijska neovisnost funkcije interne revizije i individualna objektivnost internih revizora
  • Interakcija s revizijskim odborom – novi zahtjevi za periodičnim izvještavanjem odbora
  • Revizijski resursi
  • Program osiguranja kvalitete i poboljšanja – interno i eksterno vrednovanje aktivnosti interne revizije – novi zahtjevi za izvještavanjem o rezultatima vrednovanja
  • Upravljanje funkcijom interne revizije i zahtjevi za koordinacijom
 • Primjena revidiranih Standarda 2017 koji se odnose na obavljanje revizijskih angažmana
  • Novi pristupi planiranju revizijskih angažmana – povezanost sa strategijom, ciljevima i rizicima organizacije
  • Strateški i godišnji plan interne revizije
  • Planiranje pojedinačnih revizijskih angažmana
  • Politike i procedure prikupljanja revizijskih dokaza
  • Periodično izvještavanje funkcije interne revizije i izvještavanje o rezultatima pojedinačnih angažmana – nove obveze i odgovornosti glavnog internog revizora, menadžmenta i revizijskog odbora