Aktualnosti u internoj reviziji – online

Polaznici ovog seminara, a koji su ovlašteni revizori, ostvaruju 5 bodova.