Aktualnosti u internoj reviziji – online

Ovlašteni revizori pohađanjem seminara ostvare pravo na 5 bodova.


Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa "".